Zkoušky z českého a cizího (anglického) jazyka jsou modifikovány tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky na ZŠ a SŠ.

Zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící (ČJN)

Zkouška je modifikací zkušebního předmětu český jazyk a literatura a je určena výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Obsahově se nejvíce blíží zkoušce z českého jazyka jako jazyka cizího (mj. neobsahuje literaturu) při současném zohlednění některých výjimek pro žáky se sluchovým postižením (zkouška nezahrnuje poslech).

Zkouška z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící (AJN)

Tato zkouška je modifikací zkušebního předmětu anglický jazyk a je určena výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Zkouška má sníženou úroveň obtížnosti a zohledňuje některé výjimky pro žáky se sluchovým postižením (zkouška nezahrnuje poslech).

Didaktické testy z českého jazyka a litratury a z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící z předchozích let jsou k dispozici v sekci Testy a zadání z předchozích let.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo