Podstatná změna obsahu zkušební dokumentace se týká zkoušek z českého jazyka a cizího jazyka pro žáky, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. pro žáky neslyšící zařazené do kategorie SP skupiny 3).

Zkoušky z uvedených předmětů jsou modifikovány tak, aby reflektovaly vzdělávací potřeby těchto žáků a dosavadní způsob výuky na ZŠ a SŠ. Výběr cizího jazyka byl zúžen pouze na anglický jazyk, jelikož cílová skupina žáků studuje v maturitních oborech t. č. pouze anglický jazyk.

Zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící (ČJN)

Zkouška je modifikací zkušebního předmětu český jazyk a literatura a je určena výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Obsahově se nejvíce blíží zkoušce z českého jazyka jako jazyka cizího (mj. neobsahuje literaturu) při současném zohlednění některých výjimek pro žáky se sluchovým postižením (zkouška nezahrnuje poslech, dílčí ústní zkouška je realizována prostřednictvím písemné interakce vedené formou chatu).

Zkouška z anglického jazyka v úpravě pro neslyšící (AJN)

Tato zkouška je modifikací zkušebního předmětu anglický jazyk a je určena výhradně žákům se sluchovým postižením zařazeným do skupiny 3. Zkouška má sníženou úroveň obtížnosti a zohledňuje některé výjimky pro žáky se sluchovým postižením (zkouška nezahrnuje poslech, dílčí ústní zkouška je realizována prostřednictvím písemné interakce vedené formou chatu).

Technické zabezpečení dílčích ústních zkoušek z ČJN a AJN

Dílčí ústní maturitní zkouška z předmětů ČJN a AJN je realizována prostřednictvím písemné interakce zkoušejícího hodnotitele a žáka formou chatu. Zkoušející hodnotitel spolu s přísedícím hodnotitelem a žák sedí u svého počítače a interakce probíhá skrze zvolený chatovací software.

Potřebám zajištění hladkého průběhu obou zkoušek vyhovuje například chatovací program Vypress Chat. Tento program naplňuje požadavky, které z povahy obou zkoušek vyplývají. Jedná se zejména o požadavky na offline provoz programu, snadnou změnu přihlašovacího jména, udávání přesného času v průběhu chatování, automatickou archivaci uskutečněného chatu a snadný způsob vytištění záznamu chatu.

Dílčí ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou podle § 78a odst. 3 školského zákona veřejné. Je proto doporučeno zabezpečení projekce pracovního prostředí žákova počítače na projekční plátno. Bude tak umožněno pohodlné sledování průběhu zkoušek vedených formou chatu nejen všem členům zkušební maturitní komise, ale i případným dalším účastníkům.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo