Žáci s PUP MZ potřebují k plnému prokázání svých vědomostí a dovedností uzpůsobené podmínky zkouškové situace. Uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky však nezahrnují možnost prominutí zkoušek.

Základním předpokladem pro efektivní využití navržených uzpůsobení je skutečnost, že je žák doposud ve výuce využíval a je na ně zvyklý (bezpečně zvládá obsluhu kompenzačních pomůcek, je zvyklý na komunikaci s asistentem apod.). Situace u MZ nesmí být z hlediska uzpůsobení podmínek pro žáka ničím novým, v opačném případě by realizovaná uzpůsobení měla nulový, nebo dokonce negativní efekt.

Uzpůsobené podmínky pro konání MZ zahrnují:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo