Žáci s PUP MZ potřebují k prokázání svých vědomostí a dovedností uzpůsobené podmínky zkoušky, tato uzpůsobení však nezahrnují možnost prominutí zkoušek.

Základním předpokladem pro efektivní využití navržených uzpůsobení je skutečnost, že je žák doposud ve výuce využíval a je na ně zvyklý (bezpečně zvládá obsluhu kompenzačních pomůcek, je zvyklý na komunikaci s asistentem apod.). Situace u MZ nesmí být z hlediska uzpůsobení podmínek pro žáka ničím novým, v opačném případě by realizovaná uzpůsobení měla nulový, nebo dokonce negativní efekt.

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo