Ve výše uvedených odkazech (modrých dlaždicích) naleznete jednotlivá zadání didaktických testů z anglického jazyka z předchozích zkušebních období, případně zadání a záznamové archy v úpravě pro neslyšící žáky, pokud byly tyto úpravy v příslušném zkušebním období připravovány. U jednotlivých testů jsou zveřejněny oficiální klíče správných řešení, komentovaná řešení úloh 9. části didaktických testů (od roku 2019) a protokoly validačních komisí

Zkouška z anglického jazyka se ve společné části koná formou didaktického testu, který je tvořen dvěma částmi: poslechovou částí a částí ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. Test obsahuje 64 úloh a je rozdělen do 9 dílčích částí. Obsahuje různé typy uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úlohy dichotomické s dvoučlennou volbou a úlohy přiřazovací). V testu je také zařazeno 8 otevřených úloh se stručnou odpovědí. Maximálně lze v testu získat 95 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 42 bodů.

Rozsah vědomostí a dovedností žáků, který může být didaktickým testem ověřován, je stanoven v katalogu požadavků. Požadavky dále vycházejí ze znění publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, česky SERRJ). Katalog požadavků byl zpracován s přihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referenční úroveň B1.

Do školního roku 2019/2020 se zkouška z anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky konala také formou ústní zkoušky a písemné práce (do podzimního zkušebního období 2020 jsou proto dostupná také zadání písemných prací). Od školního 2020/2021 byly ústní zkoušky a písemné práce přesunuty do profilové části maturitní zkoušky.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.