Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantovi dokumenty s výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky – žák prostřednictvím této služby obdrží pozvánku k didaktickým testůmprotokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka a jeho souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci je potřeba tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce. Kód je rovněž uveden na pozvánce k didaktickým testům společné části maturitní zkoušky. Pakliže žák nemá výpis z přihlášky ani pozvánku k didaktickým testům k dispozici, musí se obrátit na ředitele školy a požádat o předání těchto dokumentů.  

Výsledkový portál žáka je do 30. listopadu 2021 vyhrazen pro podzimní zkušební období 2021. Registrace pro jarní zkušební období 2022 bude spuštěna 3. ledna 2022

Výsledkový portál žáka

 

 
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo