V této záložce naleznete jednotlivá zadání a záznamové archy písemných zkoušek z ruského jazyka pro intaktní žáky z předchozích zkušebních období, případně zadání a záznamové archy v jazyce polské národnostní menšiny, pokud byla tato úprava v příslušném zkušebním období připravována. Dále zde naleznete klíče správných řešení didaktických testů, protokoly validačních komisí a další ilustrační materiály týkající se zkušební dokumentace k této zkoušce.

vykricnikOd školního roku 2020/2021 se zkouška z ruského jazyka ve společné části maturitní zkoušky koná pouze formou didaktického testu. Ústní zkoušky a písemné práce z cizího jazyka jsou součástí profilové části. Stanovení obsahu profilových zkoušek a jejich vyhodnocení jsou v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci ředitele školy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo