Kromě běžných pomůcek, které je v průběhu maturitní zkoušky dovoleno používat (např. překladový slovník bez přílohy věnované písemnému projevu při psaní písemné práce v cizím jazyce), mohou žáci s PUP MZ navíc používat individuální kompenzační pomůcky. Výčet individuálních kompenzačních pomůcek žáka je uveden v doporučení školského poradenského zařízení. 

Kompenzačními pomůckami jsou označovány pomůcky, přístroje a zařízení, jež pomáhají zmírnit důsledek porušené funkce nebo kompenzují funkci zcela vyřazenou. Používáním kompenzačních pomůcek nesmí žákovi s PUP MZ vzniknout neoprávněná výhoda při konání zkoušky (mezi kompenzační pomůcky proto nepatří encyklopedie, internet, mobilní telefon apod.).

Rozlišujeme pomůcky technické (osobní počítač včetně speciálního SW a upravených komponent, optické pomůcky, TV lupa, přídavné osvětlení, polohovací lehátka, Pichtův psací stroj, sluchadlo, kochleární implantát aj.) a pomůcky didaktické (speciální psací náčiní, slovník synonym, slovník cizích slov, slovník výkladový, frazeologický, valenční, případně i slovník překladový apod.).

Důležité je též rozdělení na pomůcky v osobním vlastnictví žáka (speciální psací náčiní, sluchadlo, protézy apod.), za jejichž funkčnost odpovídá žák sám, a na pomůcky ve vlastnictví školy, za něž odpovídá škola.

Pokud škola není vybavena technickou kompenzační pomůckou, kterou má žák uvedenu v posudku, může využít pomůcky ve vlastnictví jiné instituce nebo v osobním vlastnictví konkrétního žáka. Na přípravu, kontrolu, vyzkoušení a práci s vypůjčenými pomůckami se vztahují stejná pravidla, jaká jsou stanovena pro pomůcky ve vlastnictví školy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo