Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 2 nebo 3 mají možnost zapisovat své odpovědi i jinými způsoby než do záznamových archů. Alternativní způsoby zápisu odpovědí jsou podrobně popsány na úvodních stranách testového sešitu. Výjimkou jsou žáci zařazení do skupiny a kategorie SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N, kteří pracují s neupraveným testovým sešitem a své odpovědi zapisují do záznamového archu.

Zápis odpovědí do testového sešitu

Žáci ve skupinách 2 a 3 dostanou testové sešity upravené pro přímý zápis odpovědí. Své odpovědi zde mohou kroužkovat (u uzavřených úloh) či zapisovat slovně (u úloh otevřených). Po skončení zkoušky osoba pověřená ředitelem školy přepíše všechny žákovy odpovědi do záznamového archu, který je předán k naskenování do Centra.

Zápis odpovědí na volné listy

Žák s PUP MZ skupiny 2 a 3 může své odpovědi zapisovat na volné listy (je na nich předtištěno ID žáka), které jsou součástí upraveného záznamového archu. Po zkoušce jsou odpovědi přepsány do záznamového archu osobou pověřenou ředitelem školy a elektronicky zpracovány.

Zápis na PC

Žáci ve skupinách ZP-2 a ZP-3 mají k testovému sešitu přibaleno CD s elektronickou verzí testového sešitu v otevřeném textovém formátu a ve formátu PDF. Textový soubor je upraven a žák může své odpovědi zapisovat přímo do tohoto souboru. Ostatní žáci elektronické verze testových sešitů nedostávají a zapisují-li své odpovědi na PC, musí použít prázdný textový soubor, do kterého zapisují vždy číslo úlohy a k němu příslušnou odpověď. Osoba pověřená ředitelem školy musí vždy soubor s odpověďmi vytisknout a odpovědi přepsat do záznamového archu, aby mohly být elektronicky zpracovány.

PC pro zápis odpovědí zajišťuje žákům ředitel školy. PC musí být upraveno – nesmí být připojeno k internetu a nesmí na něm být nainstalované nepovolené pomůcky (např. překladový slovník pro didaktický test z cizího jazyka, kontrola pravopisu apod.). Ředitel školy pověřuje technického asistenta zabezpečením technického zázemí. Technický asistent by měl být k dispozici pro každou učebnu, kde žáci s PC pracují. Jeden asistent může zajišťovat pomoc více žákům.

Zrakově postižení žáci mohou své odpovědi zapisovat např. na Pichtově psacím stroji. Pravidla jsou obdobná jako pro práci s PC – k číslu úlohy žák zapíše příslušnou odpověď, po skončení zkoušky musí osoba pověřená ředitelem školy tyto odpovědi přepsat do záznamového archu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.