Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 2 nebo 3 mají možnost zapisovat své odpovědi i jinými způsoby než do záznamových archů. Alternativní způsoby zápisu odpovědí jsou podrobně popsány na úvodních stranách testového sešitu. Výjimkou jsou žáci zařazení do skupiny a kategorie SP-2-N, SP-2-N-A a SPUO-2-N, kteří pracují s neupraveným testovým sešitem a své odpovědi zapisují do záznamového archu.

Zápis odpovědí do testového sešitu

Žáci ve skupinách 2 a 3 dostanou testové sešity upravené pro přímý zápis odpovědí. Své odpovědi zde mohou kroužkovat (u uzavřených úloh) či zapisovat slovně (u úloh otevřených). Po skončení zkoušky osoba pověřená ředitelem školy přepíše všechny žákovy odpovědi do záznamového archu, který je předán k naskenování do Centra.

Zápis odpovědí na volné listy

Žák s PUP MZ skupiny 2 a 3 může své odpovědi zapisovat na volné listy (je na nich předtištěno ID žáka), které jsou součástí upraveného záznamového archu. Po zkoušce jsou odpovědi přepsány do záznamového archu osobou pověřenou ředitelem školy a elektronicky zpracovány.

Zápis na PC

Žáci ve skupinách ZP-2 a ZP-3 mají k testovému sešitu přibaleno CD s elektronickou verzí testového sešitu v otevřeném textovém formátu a ve formátu PDF. Textový soubor je upraven a žák může své odpovědi zapisovat přímo do tohoto souboru. Ostatní žáci elektronické verze testových sešitů nedostávají a zapisují-li své odpovědi na PC, musí použít prázdný textový soubor, do kterého zapisují vždy číslo úlohy a k němu příslušnou odpověď. Osoba pověřená ředitelem školy musí vždy soubor s odpověďmi vytisknout a odpovědi přepsat do záznamového archu, aby mohly být elektronicky zpracovány.

PC pro zápis odpovědí zajišťuje žákům ředitel školy. PC musí být upraveno – nesmí být připojeno k internetu a nesmí na něm být nainstalované nepovolené pomůcky (např. překladový slovník pro didaktický test z cizího jazyka, kontrola pravopisu apod.). Ředitel školy pověřuje technického asistenta zabezpečením technického zázemí. Technický asistent by měl být k dispozici pro každou učebnu, kde žáci s PC pracují. Jeden asistent může zajišťovat pomoc více žákům.

Zrakově postižení žáci mohou své odpovědi zapisovat např. na Pichtově psacím stroji. Pravidla jsou obdobná jako pro práci s PC – k číslu úlohy žák zapíše příslušnou odpověď, po skončení zkoušky musí osoba pověřená ředitelem školy tyto odpovědi přepsat do záznamového archu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo