Jarní zkušební období

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 7. června 2021.

DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
26. května 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
26. května 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy nejpozději do 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény kvůli tomuto onemocnění.

Přihláška k mimořádnému termínu se podává řediteli školy, ve které měl žák konat řádný termín, současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání dané zkoušky v řádném termínu, nejpozději tedy v rozmezí dnů od 27.–31. května 2021 (dle data konání příslušné zkoušky).

DATUM KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT  ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY ČASOVÝ LIMIT
7. července 2021 Matematika  9:00 135 min.
7. července 2021 Anglický jazyk  14:30 110 min. (40 + 70 min.)
8. července 2021 Český jazyk a literatura  9:00 85 min.
9. července 2021 Matematika rozšiřující  9:00 150 minut
9. července 2021 Francouzský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Německý jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Ruský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)
9. července 2021 Španělský jazyk  13:00 110 min. (40 + 70 min.)

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

Jednotné zkušební schéma 

Profilová část

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. června 2021 do 23. července 2021, praktické zkoušky je možné konat až do 27. srpna 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat od 19. dubna 2021. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy. Stanovené termíny zveřejní do 31. března 2021 na webových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

Podzimní zkušební období

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky žák odevzdává řediteli školy, ve které zkoušku konal nebo měl konat,  následujícím způsobem:

  1. Zná-li výsledky všech zkoušek společné i profilové části maturitní zkoušky do 19. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 23. července 2021; pokud zná pouze výsledky všech zkoušek společné části, do tohoto data odevzdá přihlášku pouze k didaktickým testům pro podzimní zkušební období.
  2. Zná-li výsledek všech profilových zkoušek do 23. července 2021, pak přihlášku odevzdá do 30. července 2021.
  3. Koná-li žák praktickou zkoušku v období od 26. července do 27. srpna 2021, odevzdá přihlášku k praktické zkoušce pro podzimní zkušební období do 4 dnů od vykonání této zkoušky.

Žák tedy teoreticky může pro podzimní zkušební období podat pouze jednu přihlášku ke všem zkouškám, a to nejpozději do 23. července 2021 (třeba i v červnu 2021, pokud zná výsledky všech zkoušek), může však odevzdat celkem až 3 přihlášky pro podzimní zkušební období – první pouze ke zkouškám společné části, druhou ke zkouškám profilové části vyjma praktické zkoušky a třetí k praktické zkoušce.

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Profilová část

Zkoušky profilové části se v pdzimním zkušebním období 2020 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 30. září 2021.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo