Jarní zkušební období

Didaktické testy společné části se uskuteční v období od pondělí od 3. května 2021 do 7. května 2021. Na základě opatření obecné povahy stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy časový rozvrh konání didaktických testů společné části nejpozději do 31. ledna 2021.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 16. května 2021 do 10. června 2021. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce a formou praktické zkoušky se mohou konat nejdříve 1. dubna 2021. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku a písemnou zkoušku konat i v dřívějším termínu. Konkrétní termíny konání povinných i nepovinných profilových zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo