Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) základní školení pedagogických pracovníků k zajištění potřebných funkcí pro společnou část maturitní zkoušky.

V souladu s ustanovením § 80 odst. 3 školského zákona se jedná o odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a školního maturitního komisaře. Na základě ustanovení § 42 maturitní vyhlášky Centrum zajišťuje i nástavbovou odbornou přípravu zadavatelů zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ) a hodnotitelů zkoušek konaných žáky s PUP MZ.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo