Žáci s PUP MZ jsou testováni v samostatné učebně, příp. učebnách, odděleně od žáků intaktních (žáků bez postižení) z důvodu odlišného časového limitu, používání individuálních kompenzačních pomůcek a dalších uzpůsobení podmínek konání zkoušky (např. přítomnosti asistenta).

Nárok na úpravy prostředí zakládá doporučení školského poradenského zařízení. Jedná se zpravidla o úpravy pracovního místa (stolky s nastavitelným sklonem a výškou pracovní desky, individuální přisvětlení apod.) nebo o úpravy učebny (omezení rušivých prvků, optimalizace podmínek pro odezírání, strukturalizace prostředí pro žáky s poruchami autistického spektra apod.). Úpravu prostředí zajišťuje žákovi ředitel školy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo