Web je určen zejména žákům, kteří se hlásí k maturitní zkoušce, a pedagogům středních škol. Na tomto místě naleznete informace ke všem fázím maturitní zkoušky – informace potřebné k podání přihlášky k maturitní zkoušce, nejdůležitější informace k jednotlivým zkouškám, termíny konání zkoušek a zveřejnění jejich výsledků. Na webu jsou publikovány i testy písemných zkoušek společné části z přechozích let, které mohou sloužit jako jedna ze součástí přípravy k maturitní zkoušce. Na webu naleznete i postup a formuláře k podání žádostí o přezkoumání zkoušek. Web přináší i důležité informace pro školy a jejich pedagogy – katalogy požadavků, ze kterých se při tvorbě zkoušek společné části vychází, pravidla pro uzpůsobení podmínek konání zkoušky a informace pro vzdělávání pedagogů související s administrací a realizací maturitních zkoušek. Na webu jsou k dispozici i právní předpisy, které tvoří legislativní rámec maturitní zkoušky.

Pouze tato stránka a facebookový profil Udělám maturitu přináší oficiální informace o maturitní zkoušce, informace z jiných zdrojů mohou být nepřesné a zavádějící.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo