Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

U zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou vybrat anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk nebo španělský jazyk. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku. Od školního roku 2020/2021 je v nabídce nepovinných zkoušek společné části také zkouška matematika rozšiřující, která navazuje na dříve konanou zkoušku Matematika+.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2022/2023 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Obsah zkoušek a jejich hodnocení

Obsah všech zkoušek je koncipován v souladu s katalogy požadavků. Testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně – zadání testů je jednotné pro všechny žáky, zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejných pravidel ve všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu.

Všechny didaktické testy jsou hodnoceny slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky. Pravidla pro hodnocení zkoušek včetně hranice úspěšnosti stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Kdy se zkoušky budou konat a kdy budou známy výsledky

Zkoušky společné části se v jarním zkušebním období konají tradičně v prvním květnovém týdnu (2.–5. května 2023), v podzimním zkušebním období pak v prvním zářijovém týdnu (1.–10. září 2023). Podrobný rozvrh zkoušek v jarním zkušebním období stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2023, pro podzimní zkušební období bude zkušební schéma určeno nejpozději 15. srpna 2023. Bližší informace k harmonogramu maturitní zkoušky budou aktualizovány v části Maturitní kalendář.

Výsledky zkoušek konaných v jarním zkušebním období budou předány školám do 15. května 2023, výsledky z podzimního termínu pak do 10. září 2023. Školy obdrží výsledky formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka, k dispozici budou mít také tzv. ohodnocené záznamové archy.

Žák má právo nahlédnout do veškeré dokumentace týkající se výsledků jeho maturitní zkoušky u ředitele školy, ve které konal příslušnou zkoušku, případně se může zaregistrovat na výsledkovém portálu žáka, jehož prostřednictvím lze získat protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů.

Přezkoumání průběhu nebo výsledku didaktických testů

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, popř. byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona. V případě didaktických testů lze podat žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace k žádostem o přezkoumání zkoušky jsou dostupné v části Přezkum výsledků.

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.