Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2020/2021 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků. Způsob hodnocení zkoušek byl stanoven MŠMT v kritériích hodnocení.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat z nabídky následujících jazyků:

 • anglický jazyk
 • francouzský jazyk
 • německý jazyk
 • ruský jazyk
 • španělský jazyk

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Od školního roku 2020/2021 se žáci mohou v rámci nepovinných zkoušek společné části přihlasit ke zkoušce matematika rozšiřující.

Změny u zkoušek společné části na základě opatření obecné povahy MŠMT

 1. Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury je navýšen o 10 minut na 85 minut.
 2. Didaktický test z cizího jazyka bude trvat 110 minut. Na poslechovou část zůstává vyhrazeno 40 minut, v části testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti dochází k 10minutovému navýšení na 70 minut.
 3. Test z matematiky bude prodloužen o 15 minut na 135 minut.
 4. Časový limit pro konání didaktického testu matematika rozšiřující zůstává nezměněn, na zkoušku je vyhrazeno 150 minut.
 5. Žáci posledního ročníku oborů stanovených v opatření obecné povahy, kteří odpracovali od 12. října 2020 do 17. května 2021 dobrovolně, v rámci nařízené pracovní povinnosti, v rámci pracovněprávního vztahu či v rámci praktického vyučování nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených v opatření, nemusí konat povinné didaktické testy. Podrobné informace naleznete v samostatném článku.
 6. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.
 7. Žákům, kteří jsou v letošním školním roce žáky posledního ročníku, se navyšuje počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu společné části na 3 opravné zkoušky z každé zkoušky (tzn. žáci mají 4 pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části).
 8. Ostatním maturantům, kteří jsou přihlášeni ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo kteří se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které jsou přihlášeni.
 9. V podzimním zkušebním období se didaktické testy budou konat v období od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do čtvrtka 2. září 2021. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek naleznete v Maturitním kalendáři. Další informace ke konání didaktických testů v podzimním zkušebním období 2021 naleznete v Průvodci podzimním zkušebním obdobím  [PDF, 457 kB].

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo