Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2020/2021 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků. Způsob hodnocení zkoušek byl stanoven MŠMT v kritériích hodnocení.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat z nabídky následujících jazyků:

  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Od školního roku 2020/2021 se žáci mohou v rámci nepovinných zkoušek společné části přihlasit ke zkoušce matematika rozšiřující.

Pro jarní i podzimní zkušební období 2021 dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části.

  1. Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury je navýšen o 10 minut na 85 minut.
  2. Didaktický test z cizího jazyka bude trvat 110 minut. Na poslechovou část zůstává vyhrazeno 40 minut, v části testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti dochází k 10minutovému navýšení na 70 minut.
  3. Test z matematiky bude prodloužen o 15 minut na 135 minut.
  4. Časový limit pro konání didaktického testu matematika rozšiřující zůstává nezměněn, na zkoušku je vyhrazeno 150 minut.
  5. Žáci denní formy vzdělávání posledního ročníku oborů stanovených v opatření obecné povahy  [PDF, 14,23 MB], kteří odpracovali od 12. října 2020 do 17. května 2021 dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených v opatření, nemusí konat povinné didaktické testy. Podrobné informace naleznete v samostatném článku.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo