Skupina 1

Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od dokumentace pro žáky intaktní populace).

Skupina 2 a 3

Žáci zařazení do skupiny 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální, případně obsahové stránce. Výjimkou jsou žáci zařazení do skupiny a kategorie SPUO-2-N, SP-2-N a SP-2-N-A, kteří pracují se zkušební dokumentací bez úprav.

Formální úpravy

V rámci formálních úprav je možné zvětšení písma až na 26 bodů a zvětšení řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu nebo přepis do Braillova písma. Zrakově postižení žáci ve skupinách 2 a 3 mají navíc k testové dokumentaci přiloženo CD s elektronickou verzí testových sešitů pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem. Žáci zařazení do SP-3 mají k dispozici videonahrávky překladu testových sešitů do českého znakového jazyka.

Obsahové úpravy

Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci. Výjimku představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků se sluchovým postižením zařazených do kategorie a skupiny SP-3). Takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nové úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou specifikaci testu. Žáci zařazení do SP-3 proto ve společné části maturitní zkoušky konají modifikovanou zkoušku z českého jazyka a z anglického jazyka.

Poslechový subtest z cizího jazyka

Žáci se sluchovým postižením (SP skupiny 1, 2, 3) poslechový subtest z cizího jazyka nekonají.

Úpravám pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek podléhají i nahrávky poslechových subtestů z cizího jazyka. Koncepce úprav nahrávek poslechového subtestu v rámci didaktického testu z cizího jazyka je stejná pro všechny žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazené do skupin 2 a 3 (s výjimkou těch, kteří pracují se zkušební dokumentací bez úprav).

Úpravy zahrnují:

  1. rozdělení dlouhých nahrávek s větším množstvím úloh na kratší úseky;
  2. nahrání plného znění úloh včetně alternativ;
  3. prodloužení pauz mezi jednotlivými úlohami;
  4. popis obrázků v češtině (1. část poslechového subtestu);
  5. čas pro průběžný zápis odpovědí.

Tyto úpravy prodlouží nahrávku (na rozdíl od neupravené nahrávky) přibližně o 10 minut, upravená nahrávka tak trvá cca 50 minut.

Žáci zařazení ve skupinách 2 a 3 tedy zapisují své odpovědi přímo během nahrávky. Po dokončení poslechového subtestu (nahrávky) již není na zapisování odpovědí vymezen žádný čas, proto je vhodné využít možnosti odpovědi zapisovat přímo do testového sešitu. Žáci ve skupinách 1 a žáci zařazení do skupiny a kategorie SPUO-2-N, SP-2-N a SP-2-N-A pracují dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. se zkušební dokumentací bez úprav, to znamená, že i nahrávka poslechového subtestu je neupravená. Žáci mají ale k poslechovému subtestu 15 minut navíc, aby si po skončení nahrávky mohli ještě zkontrolovat zapsané odpovědi a případně je přepsat do záznamového archu.

Neslyšící žáci

U žáků, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. u žáků neslyšících zařazených do kategorie SP skupiny 3), dochází k podstatným obsahovým změnám u zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Více informací k těmto úpravám naleznete v samostatném článku Modifikované zkoušky pro žáky neslyšící (SP-3).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.