Skupina 1

Žáci s PUP MZ zařazení do skupiny 1 pracují se zkušební dokumentací bez úprav (tj. po formální ani obsahové stránce se neliší od dokumentace pro žáky intaktní populace).

Skupina 2 a 3

Žáci zařazení do skupiny 2 a 3 pracují se zkušební dokumentací upravenou po formální a/nebo obsahové stránce. Výjimkou jsou žáci zařazení do skupiny a kategorie SPUO-2-N, SP-2-N a SP-2-N-A, kteří pracují se zkušební dokumentací bez úprav.

Cílem úprav je především minimalizace rizika, že by žák v testu nebyl schopen přečíst zadání některých úloh, příp. mu správně porozumět.

Formální úpravy

V rámci formálních úprav je možné zvětšení písma až na 26 bodů a řádkového prokladu, členění textu na kratší celky, zvýraznění klíčových slov, použití prvků usnadňujících orientaci na stránce, umožnění zápisu odpovědí přímo do testového sešitu, přepis do Braillova písma, elektronická verze pro použití na PC vybavených hmatovým nebo hlasovým výstupem pro všechny zrakově postižené žáky ve skupinách 2 a 3 či videonahrávky překladu do českého znakového jazyka apod.

Obsahové úpravy

Obsah testů zůstává srovnatelný s obsahem testů pro intaktní populaci. Výjimku představují úlohy, které jsou z testů pro určité skupiny žáků zcela vyloučeny z důvodu smyslové nedostupnosti (např. úlohy vyžadující řešení v grafické podobě u žáků se zrakovým postižením nebo úlohy založené na sluchovém vnímání či jazykovém citu u žáků se sluchovým postižením). Takové úlohy jsou nahrazeny úlohami jinými, přičemž nové úlohy nemění obtížnost a v maximální možné míře zachovávají i obsahovou specifikaci testu.

Úpravám pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek podléhají i nahrávky poslechových subtestů z cizího jazyka. Koncepce úprav nahrávek poslechového subtestu v rámci didaktického testu z cizího jazyka je stejná pro všechny žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky zařazené do skupin 2 a 3 (s výjimkou těch, kteří pracují se zkušební dokumentací bez úprav).

Úpravy zahrnují:

  • rozdělení dlouhých nahrávek s větším množstvím úloh na kratší úseky;
  • nahrání plného znění úloh včetně alternativ;
  • prodloužení pauz mezi jednotlivými úlohami;
  • průběžný zápis odpovědí.

Tyto úpravy prodlouží trvání nahrávky přibližně o 15 minut. Proto trvá upravená nahrávka cca 55 minut.

Žáci zařazení ve skupinách 2 a 3 tedy zapisují své odpovědi přímo během nahrávky. Po dokončení poslechového subtestu (nahrávky) již není na zapisování odpovědí vymezen žádný čas, proto je vhodné využít možnosti odpovědi zapisovat přímo do testového sešitu. Žáci ve skupinách 1 a žáci zařazení do skupiny a kategorie SPUO-2-N, SP-2-N a SP-2-A-N pracují dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. se zkušební dokumentací bez úprav, to znamená, že i nahrávka poslechového subtestu je neupravená. Žáci mají ale k poslechovému subtestu 15 minut navíc, aby si po skončení nahrávky mohli ještě zkontrolovat zapsané odpovědi. Žáci se sluchovým postižením (SP skupiny 1, 2, 3)  poslech z cizího jazyka nekonají.

Ukázky upravené zkušební dokumentace

Český jazyk a literatura – SPUO-2, SPUO-3-A, SP-2 a SP-2-A

Matematika – SPUO-2, SPUO-3-A, SP-2 a SP-2-A

Anglický jazyk – SPUO-2, SPUO-3-A, SP-2 a SP-2-A

Neslyšící žáci

U žáků, kteří preferují komunikaci ve znakovém jazyce (tj. u žáků neslyšících zařazených do kategorie SP, skupiny 3), dochází k podstatným obsahovým změnám u zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Více informací k těmto úpravám naleznete v samostatném článku Modifikované zkoušky pro žáky neslyšící (SP-3).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo