Žáci s PUP MZ potřebují k vypracování stejného úkolu delší čas než intaktní žáci, a to z důvodu odlišného způsobu zapisování, práce s jiným formátem zkušební dokumentace (např. v Braillově písmu), dále kvůli používání kompenzačních pomůcek či potřebě individuálních přestávek, komunikaci s asistentem apod.

Navýšení časového limitu je stanoveno v rozmezí 25–100 %. Každá skupina a kategorie žáků má podle rozsahu úprav podmínek konání maturitní zkoušky určenu konkrétní hranici prodloužení testovacího času. Navýšení je chápáno jako maximální možné a žák může práci pochopitelně odevzdat dříve.

V rámci navýšeného časového limitu mohou mít žáci podle vlastního rozhodnutí libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce. Individuální přestávky žáci nemohou mít během poslechu v rámci didaktického testu z cizího jazyka.

U ústní zkoušky (touto formou se zkoušky konají pouze v profilové části) se zmíněné navýšení časového limitu v rozmezí 25–100 % vztahuje pouze na přípravu k ústní zkoušce. Navýšení času pro zkoušení u ústní zkoušky a obhajoby maturitní práce v profilové části doporučí školské poradenské zařízení pouze v případě, že toto opatření může zmírnit důsledky žákova znevýhodnění (např. typickým příkladem jsou žáci s nějakou formou narušení komunikačních schopností, např. dyslalie, balbuties, breptavost, dysartrie, nebo s poruchami autistického spektra).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo