Žáci s PUP MZ často potřebují k vypracování stejného úkolu podstatně delší čas než ostatní žáci srovnatelných schopností, a to z nejrůznějších důvodů (odlišný způsob vnímání informací, jiný způsob zapisování, práce s jiným formátem textů, např. práce s testem v Braillově písmu, dále náročná práce s kompenzačními pomůckami, potřeba častějších individuálních přestávek v práci apod.).

Navýšení časového limitu je stanoveno v rozmezí 25–100 %. Každá skupina žáků má však podle rozsahu úprav podmínek konání maturitní zkoušky určenu konkrétní hranici prodloužení testovacího času. Navýšení je chápáno jako maximální možné a žák může práci pochopitelně odevzdat dříve.

V rámci navýšeného časového limitu na každou zkoušku (např. na didaktický test) mohou mít žáci podle vlastního rozhodnutí libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce. Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z cizího jazyka.

U ústní zkoušky se zmíněné navýšení časového limitu v rozmezí 25–100 % vztahuje pouze na přípravu k ústní zkoušce. Délka vlastního zkoušení se nemění s výjimkou případů, kdy komunikační schopnosti žáka výrazně zpomalují průběh zkoušky nebo kdy je ústní zkouška realizována prostřednictvím písemné interakce. Za těchto okolností lze časový limit určený k vlastnímu zkoušení přiměřeně navýšit. Toto rozhodnutí je v kompetenci hodnotitele-zkoušejícího a vychází z dosavadní praxe při výuce žáka, případně doporučení školského poradenského zařízení.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo