Distanční (e-learningové) vzdělávání Prezenční vzdělávání
Forma řízeného samostudia s využitím informačních prostředků, během kterého jsou účastníci kurzu a poradce (tutor/lektor) od sebe fyzicky vzdáleni. Mezi výhody distančního vzdělávání nepochybně patří skutečnost, že účastník kurzu může pracovat svým vlastním tempem, kdykoli a kdekoli, kde má přístup k internetu, a volit si témata v takovém pořadí, jaké je mu blízké. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, odpadají náklady za pronájem učeben, tisk a distribuci studijních materiálů, výdaje za lektora, dopravu a další. Forma studia, při které je nutná pravidelná fyzická účast ve výuce.
Lektor a účastník kurzu jsou po dobu výuky v přímém kontaktu. Osobní kontakt je zdrojem přirozené motivace a umožňuje vyučujícím bezprostředně reagovat na otázky účastníků apod.
E-learningové prostředí je vystavěno na platformě „open source“ systému Moodle, konkrétně ve verzi 3.5.1+. Přístup do prostředí
e-learningu s názvem LMS CERMAT (Learning Management System) naleznete zde.
Účast v prezenčním studiu se povoluje po splnění všech stanovených podmínek e-learningové části přípravy (povinné moduly, testy apod.). Účastník dokládá ukončení e-learningové části potvrzením
o absolvování e-learningové části odborné přípravy pedagogických pracovníků.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo