Základní školení pedagogických pracovníků

1111Základní školení pedagogických pracovníků k zajištění potřebných funkcí pro společnou část maturitní zkoušky zastřešuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vzdělávání je realizováno ve spolupráci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) a Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR).

Hlavním cílem této odborné přípravy je vytvořit a udržet kvalitně a ověřitelně proškolenou personální infrastrukturu pro zabezpečení funkcí stanovených školským zákonem a dalších funkcí nutných pro zajištění chodu procesů maturitní zkoušky. Konkrétně jde o vzdělávání pedagogických pracovníků formou distanční (e-learningovou) nebo kombinovanou – (e-learning a prezenční forma).

Centrum zajišťuje ve smyslu § 80 školského zákona1 odbornou přípravu pedagogických pracovníků určených ředitelem školy pro výkon funkce zadavatele a školního maturitního komisaře. Na základě ustanovení § 42 maturitní vyhlášky2 Centrum zajišťuje i nástavbovou odbornou přípravu (formou e-learningu) zadavatelů zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (žáci s PUP MZ). Pedagogy na odbornou přípravu zadavatele a komisaře nominuje vedení školy, na níž pedagog vyučuje, prostřednictvím informačního systému Centra (IS CERTIS).

Hlavní činnosti Centra v systému odborné přípravy nominovaných učitelů:

 • stanovuje strukturu kurzů pro jednotlivé funkce, tematické zaměření výukových modulů i jejich obsahovou náplň a zajišťuje také aktualizace jejich obsahu;
 • stanovuje hodinové dotace kurzů i výukových modulů (lekcí);
 • sestavuje kurzy z jednotlivých výukových modulů (struktura kurzu);
 • podílí se na výběru tutorského a lektorského týmu a odborně tento tým připravuje;
 • zajišťuje supervizi tutorů a lektorů, co se týče obsahové náplně školení;
 • zajišťuje import studijních skupin do vzdělávacího systému LMS CERMAT;
 • zajišťuje certifikaci školených účastníků a vydávání osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele a školního maturitního komisaře;
 • vydává tzv. doplňky k osvědčení pro zadavatele maturitní zkoušky žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky;
 • vyhodnocuje zpětnou vazbu z dotazníků od účastníků e-learningové i prezenční části vzdělávání;
 • zajišťuje přípravu, tisk a výrobu veškerých výukových, studijních a testových materiálů prezenční části odborné přípravy pro lektory i účastníky;
 • plně zajišťuje provoz vzdělávacího systému "Learning Management System" (LMS CERMAT) v programovém prostředí Moodle, včetně vývoje a implementace doplňkových funkcionalit;
 • garantuje roli systémového administrátora LMS CERMAT;
 • poskytuje technicko-uživatelskou podporu ředitelům škol při nominování pedagogů do jednotlivých funkcí;
 • získaná data z nominací v informačním systému Centra předává NPI ČR pro organizační zajištění odborné přípravy pedagogů;
 • zajišťuje kontrolní činnost (hospitace) v rámci prezenčních školení.

Hlavní činnosti NPI ČR v systému odborné přípravy nominovaných učitelů:

 • odpovídá za zajištění organizace a logistiky e-learningové a prezenční části odborné přípravy nominovaných učitelů;
 • při organizaci odborné přípravy vychází z dat předaných Centrem (údaje o nominovaných osobách a funkcích z informačního systému Centra);
 • vytváří studijní skupiny a přiřazuje jim tutory/lektory;
 • vytváří a Centru předává podklady pro import studijních skupin do vzdělávacího systému LMS CERMAT;
 • zabezpečuje vyžádané změny v zařazení účastníků do skupin;
 • zajišťuje výběr tutorů a lektorů pro jednotlivé kurzy a podílí se na jejich přípravě;
 • zajišťuje supervizi tutorů a lektorů v organizační části odborné přípravy;
 • stanovuje harmonogram vzdělávání jednotlivých funkcí s ohledem na dodržení termínu zahájení a ukončení odborné přípravy, který určuje Centrum;
 • zajišťuje distribuci výukových a testových materiálů pro účastníky odborné přípravy;
 • vyhodnocuje zpětnou vazbu z evaluačních dotazníků od účastníků i lektorů prezenční části vzdělávání.

Dotazy k organizaci odborné přípravy (např. výběr termínu a místa konání kurzů, přihlašování do kurzů apod.) mohou účastníci i školy směřovat na regionální garanty NPI ČR.


1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.