Stručné schéma realizace základního školení (CISKOM)

  1. Ředitelé škol nominují odpovídající počet učitelů na jednotlivé zákonné funkce v informačním systému (IS CERTIS) Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Nominace jsou otevřeny pro editace dat neomezeně.
  2. Nominovaní učitelé obdrží e-mail s přístupovými údaji (uživatelské jméno a heslo) do informačního systému Národního pedagogického institutu České republiky (NPI ČR), kde se přihlásí zvlášť k e-learningovému a zvlášť k prezenčnímu studiu, je-li toto součástí kurzu.
  3. Ředitel školy potvrdí (schválí) přihlášku svého pedagoga v informačním systému NPI ČR.
  4. E-learningové studium, které probíhá v systému LMS CERMAT (Learning Management System), vždy předchází prezenčnímu studiu. Pro každou funkci je plánovaný určitý počet hodin distančního (e-learningového) studia vzhledem k počtu povinných i doporučených výukových modulů. Výukový modul je jednotkou on-line studia, která rozpracovává jedno z témat určených pro studium příslušné funkce. Každá ze zákonných funkcí má stanovený počet povinných a doporučených výukových modulů. Důležité povinné moduly jsou zakončeny průběžným on-line testem. Po splnění podmínek e-learningové části umožní systém LMS CERMAT účastníkovi kurzu komisařů vytisknout potvrzení o absolvování e-learningové části odborné přípravy pedagogických pracovníků. Toto potvrzení opravňuje k pokračování v prezenční části odborné přípravy.  Školení na funkci zadavatele absolvováním e-learningové části končí a účastník si vytiskne osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce zadavatele.
  5. V případě funkce školního maturitního komisaře pokračuje studium prezenčními semináři.
  6. Po úspěšném absolvování prezenčního školení a splnění podmínek závěrečné certifikace si školní maturitní komisař vytiskne osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře (dále jen osvědčení).
  7. Osvědčení opravňuje držitele vykonávat na základě jmenování ředitelem školy, v případě zadavatele, nebo jmenování ředitelkou Centra, v případě komisaře, danou funkci při zabezpečení společné části maturitní zkoušky. Doba platnosti osvědčení je omezena ustanovením § 42 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci, kteří splnili podmínky certifikace pro vydání osvědčení na funkci zadavatele, se mohou v případě odpovídající nominace přihlásit do nástavbového studia pro zadavatele zkoušek konaných žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ). Nástavbová příprava probíhá pouze formou e-learningu.

Školení pro školní maturitní komisaře a zadavatele včetně nástavbové odborné přípravy nejsou organizována v cizím jazyce.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.