cizi jazyk

Cizí jazyk je společně s matematikou jedním ze dvou povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. V současné době je možné konat zkoušky z 5 cizích jazyků: anglického jazyka, francouzského jazyka, německého jazyka, španělského jazyka a ruského jazyka.

Žák si ale může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Pokud si žák cizí jazyk ve společné části zvolí, koná z tohoto cizího jazyka automaticky i zkoušku v profilové části (formou písemné práce a ústní zkoušky).

Forma zkoušky

Zkouška z cizího jazyka ve společné části se koná formou didaktického testu (bez ohledu na to, zda se jedná o zkoušku povinnou či nepovinnou), který je tvořen dvěma částmi: poslechovou částí a částí ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

V rámci všech pěti cizích jazyků má didaktický test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (9) i stejný počet úloh (64). Obsahuje různé typy uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úlohy dichotomické s dvoučlennou volbou a úlohy přiřazovací). V testu je také zařazeno 8 otevřených úloh se stručnou odpovědí. Maximálně lze v testu získat 95 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 42 bodů.

Test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti (na maturitním vysvědčení tedy není uvedena známka). Způsob hodnocení zkoušky ve školním roce 2022/2023 bude stanoven v kritériích hodnocení.

Časový limit

Zkouška z cizího jazyka trvá celkem 110 minut – poslechová část trvá 40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno 70 minut.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit prodloužen dle svého zařazení do příslušné skupiny a kategorie uvedené v doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří byli zařazeni do kategorie sluchové postižení, nekonají poslechový subtest.

Obsah zkoušky

Rozsah vědomostí a dovedností žáků, který může být didaktickým testem z cizího jazyka ověřován, je stanoven v katalogu požadavků pro příslušný zkušební předmět. Požadavky dále vycházejí ze znění publikace Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR, česky SERRJ). Katalogy požadavků byly zpracovány s přihlédnutím k terminologii použité v deskriptorech, které v SERRJ vymezují jazykovou referenční úroveň B1.

Zkoušku z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky (didaktický test) však nelze nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky doložené jazykovým certifikátem.

Povolené pomůcky

Během zkoušky je povoleno používat pouze psací potřeby. Není možné používat překladové slovníky či jiné podobné publikace. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení.

Termín konání a zveřejnění výsledků zkoušek

Didaktické testy z cizího jazyka se v jarním zkušebním období 2023 budou konat v období od 2. do 5. května 2023. Přesný termín konání jednotlivých zkoušek bude stanoven do 15. ledna 2023. V podzimním zkušebním období se zkoušky uskuteční v období od 1. do 10. září 2023

Výsledky didaktických testů budou uvedeny na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. V jarním zkušebním období ředitel školy obdrží protokoly do 15. května 2023, v podzimním zkušebním období pak do 10. září 2023. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků ředitel školy předá výsledky žákům.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.