Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+.

Hlavním účelem zkoušky zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Jak a proč se ke zkoušce přihlásit

Matematiku rozšiřující si lze přihlásit pouze jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Ke zkoušce se mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu – k přihlášení stačí, aby žák na přihlášce zaškrtnul matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části (není tedy nutná registrace a podání speciální elektronické přihlášky na výsledkovém portálu žáka, jako tomu bylo v případě zkoušky Matematika+).

Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Neúspěšný výsledek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – maturitní vysvědčení je žákům vydáváno na základě výsledků povinných zkoušek společné a profilové části. 

Matematika rozšiřující a vysoké školy

Výsledek z matematiky rozšiřující byl v minulém školním roce hojně zohledňován vysokými školami v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným způsobem. Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni výběrovou zkoušku z matematiky úspěšně složit, a výsledek takové zkoušky bonifikuje.

Obsah a forma zkoušky

Rozsah ověřovaných požadavků na vědomosti a dovednosti žáků je stanoven katalogem požadavků  [PDF, 592 kB], který svým obsahem navazuje na katalog požadavků pro dříve konanou nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+. Testová zadání z předchozích let (včetně testů pro Matematiku+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující), jsou k dispozici v záložce Testy a zadání

Zkouška se koná formou didaktického testu, který se skládá z uzavřených, otevřených a široce otevřených úloh. Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl". Za správná řešení všech úloh v testu lze získat celkem 50 bodů, přičemž pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 17 bodů. Způsob hodnocení zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení

Časový limit

Na řešení didaktického testu je vyhrazeno 150 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají čas prodloužen podle svého zařazení na základě doporučení školského poradenského zařízení (více viz část Úpravy podmínek). Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost (uvedenou v přihlášce k maturitní zkoušce) prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut.

Povolené pomůcky

U zkoušky je povoleno používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy, které nesmí obsahovat příklady řešení či vysvětlení vzorců (samozřejmě bez jakýchkoli poznámek; zvýraznění či podtržení je povoleno). Rovněž je možné používat publikace, jejichž obsah nepřesahuje informace uvedené v běžných vydáních matematických, fyzikální a chemických tabulek (s doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) a které neobsahují výklad vzorců, ukázky užití vzorců ani řešené vzorové úlohy.

Žáci dále mohou používat rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačku bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Nelze použít programovatelnou kalkulačku.

Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod.

Při práci s testovými sešity mohou žáci používat i další psací potřeby (např. zvýrazňovače, pastelky, fixy), jejich použití do záznamových archů určených k digitalizaci je ale zakázáno!

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení. Žáci podle § 20 odst. 4 mohou použít překladový slovník.

Termín konání a zveřejnění výsledků zkoušky

V jarním zkušebním období se zkouška bude konat  v období od 2. do 7. května 2024. Přesný termín konání zkoušky bude stanoven do 15. ledna 2024. V podzimním zkušebním období se zkouška uskuteční v období od 1. do 10. září 2024 (přesný termín bude stanoven do 15. srpna 2024). Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a řádně se omluví řediteli školy, může konat náhradní zkoušku. V případě, že žák u zkoušky neuspěje, není možné konat opravnou zkoušku.

Výsledek zkoušky bude uveden na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka společně s výsledky z ostatních zkušebních předmětů společné části. V jarním zkušebním období ředitel školy obdrží protokoly do 15. května 2024, v podzimním zkušebním období pak do 10. září 2024.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.