cesky jazyk

Zkouška z českého jazyka a literatury je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky. Žák, který koná zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části, automaticky koná také povinnou profilovou zkoušku z tohoto předmětu v profilové části (formou písemné práce a ústní zkoušky, více viz Zkoušky profilové části).

Obsah a forma zkoušky

Zkouška se koná formou didaktického testu, který ověřuje osvojení základních jazykových a literárních vědomostí a dovedností a obsahuje tzv. uzavřené i otevřené úlohy. Uzavřené úlohy (tzn. úlohy s nabídkou odpovědí) mohou být různého typu (s výběrem ze 4 alternativ, svazek dichotomických úloh, přiřazovací a uspořádací). Otevřené úlohy žádnou nabídku odpovědí neobsahují, a je tedy nutné správnou odpověď doplnit. V testu lze získat maximálně 50 bodů. Pro úspěšné vykonání zkoušky je nutné získat alepoň 22 bodů.

Požadavky na vědomosti a dovednosti žáků, které jsou didaktickým testem ověřovány, jsou vymezeny platným katalogem požadavků.

Test je vyhodnocován centrálně podle kritérií hodnocení stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Stejně jako všechny ostatní zkoušky společné části i didaktický test z českého jazyka a literatury je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení tedy není u zkoušky z českého jazyka a literatury ve společné části uvedena známka.

Časový limit

Časový limit pro konání testu je 85 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají navýšen čas na konání zkoušky a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle doporučení vydaného školským poradenským zařízením. Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost (uvede se na přihlášce k maturitní zkoušce) prodlužuje doba konání didaktického testu o 30 minut.

Povolené pomůcky

V průběhu testování je povoleno používat pouze psací potřeby. Výjimku tvoří osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí podle § 20 odst. 4 školského zákona, které mají možnost využít překladový slovník, a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky, kteří mohou využívat kompenzační pomůcky stanovené v doporučení školského poradenského zařízení.

Při práci s testovými sešity mohou žáci používat i další psací potřeby (např. zvýrazňovače, pastelky, fixy), jejich použití do záznamových archů určených k digitalizaci je ale zakázáno!

Termín konání a zveřejnění výsledků zkoušky

V jarním zkušebním období se didaktický test z českého jazyka a literatury bude konat v období od 2. do 7. května 2024. Přesný časový rozvrh konání zkoušky bude určen nejpozději do 15. ledna 2024. Výsledky žáků budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den je ředitelé předají žákům.

V podzimním zkušebním období se zkouška uskuteční v období od 1. do 10. září 2024. Přesný termín konání zkoušky bude stanoven nejpozději do 15. srpna 2024. Výsledky zkoušky budou předány školám do 15. května 2024 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.