V této záložce naleznete jednotlivá zadání a záznamové archy písemných zkoušek z českého jazyka a literatury pro intaktní žáky z předchozích zkušebních období, případně zadání a záznamové archy v úpravě pro neslyšící, pokud byly tyto úpravy v příslušném zkušebním období připravovány. Dále zde naleznete klíče správných řešení didaktických testů, protokoly validačních komisí a další ilustrační materiály týkající se zkušební dokumentace k této zkoušce.

vykricnikOd školního roku 2020/2021 se zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky koná pouze formou didaktického testu. Ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka a literatury jsou součástí profilové části. Stanovení obsahu profilových zkoušek a jejich vyhodnocení jsou v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci ředitele školy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo