Maturitní zkouška 2018 – jaro

Vzhledem k tomu, že výchozí text k úlohám 9–12 a zadání úloh 9–12 v didaktickém testu z českého jazyka a literatury byly v upraveném testu pro zrakově postižené žáky modifikovány, uveřejňujeme uvedený test v úpravě ZP_14. Obsahovou úpravu testových zadání pro žáky zrakově postižené umožňuje vyhláška č. 177/2009 Sb. Modifikovaný test přitom musí zůstat srovnatelný s testem pro intaktní žáky, nové úlohy musí v maximální možné míře zachovávat obsahovou specifikaci testu.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo