Pomoc praktického asistenta je nutná v těch případech, kdy má žákovo zdravotní postižení závažný nepříznivý dopad na samostatné vykonávání určitých praktických úkonů, které jsou potřebné v průběhu maturitní zkoušky. Praktický asistent asistuje jak při činnostech přímo se týkajících vlastního konání maturitní zkoušky (asistence při práci se zkušební dokumentací apod.), tak při ostatních praktických úkonech (např. polohování žáka nebo pomoc při sebeobsluze žáka během individuálních přestávek).

Pomoc praktického asistenta je obvykle určena žákům

  • s tělesným postižením (např. s DMO, s narušenou koordinací pohybů, třesem obou rukou, motorickou neobratností);
  • se zrakovým postižením (např. žákům nevidomým);
  • s těžkou formou dyspraxie;
  • s poruchami autistického spektra;
  • se souběžným postižením více vadami.

Praktický asistent zpravidla

  • asistuje při orientaci žáka ve zkušební dokumentaci (orientace ve struktuře dokumentu, vysvětlení způsobu zápisu odpovědí atd.);
  • pomáhá žákovi v oblasti jemné i hrubé motoriky (grafomotorika, manipulace s drobnými předměty, otáčení stránek testového sešitu, koordinace pohybů, celkové držení těla, polohování);
  • pomáhá s přípravou a obsluhou psacích potřeb, běžných pomůcek a kompenzačních pomůcek (např. přidržování pravítka, nalistování příslušného hesla ve slovníku, obsluhou optických pomůcek apod.);
  • pomáhá s časovou orientací (v případě potřeby seznamuje žáka s časovým harmonogramem jednotlivých částí zkoušky, podílí se na vizualizaci denního harmonogramu pro žáky s poruchami autistického spektra1 a seznamuje žáka s případnými změnami);
  • pomáhá s prostorovou orientací a mobilitou (podílí se na optimálním prostorovém uspořádání pracovního místa včetně jeho vizualizace, na uspořádání kompenzačních a jiných pomůcek, pomáhá s příchodem do učebny, nalezením příslušného místa v lavici, doprovází žáka při opuštění učebny apod.).

Praktický asistent nepředčítá text, nezapisuje žákovy odpovědi ani nevysvětluje obsah úloh. V případě asistování žákům se sluchovým postižením může komunikovat v českém znakovém jazyce nebo v některém z dalších komunikačních systémů.


1 Denní harmonogram poskytuje žákovi přesnou informaci, v jaké etapě dne se nachází, kolik úloh již splnil, kdy přesně bude konec zadané činnosti, jaká činnost následuje apod. Denní harmonogram umožňuje žákovi orientovat se v programu dne a připravit se na všechny jeho etapy nebo případné změny.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.