Asistent-předčitatel je nutný v případech, kdy postižení neumožňuje žákovi (nebo umožňuje pouze s velkými obtížemi) číst psaný text a žák nemá možnost použít PC s hlasovým výstupem. Asistent-předčitatel je osoba, která předčítá text podle instrukcí žáka a řídí se při tom závaznými pravidly pro předčítání.

Pomoc asistenta-předčitatele

  • Je určena výhradně žákům se zrakovým postižením (např. žákům, kteří mají obtíže se čtením textu zvětšeného na 26 b., i když je tento ještě dále zvětšen za pomoci optických nebo elektronických pomůcek).
  • Asistent-předčitatel není určen žákům, jejichž obtíže ve čtení jsou způsobeny tím, že český jazyk není jejich mateřským jazykem.

Pravidla pro předčítání a další komunikaci mezi předčitatelem a žákem

Asistent-předčitatel:

  • čte na základě žádosti žáka celý text (instrukce pro řešení úloh, vlastní úlohy včetně výchozích textů i alternativy odpovědí), určitou část textu nebo jen některá slova;
  • čte naprosto přesně a srozumitelně, přiměřenou rychlostí;
  • na požádání žáka opětovně přečte přečtenou pasáž textu;
  • na požádání žáka opětovně přečte zápis žáka, a to naprosto přesně, bez jakýchkoliv komentářů;
  • nesmí vysvětlovat nebo objasňovat instrukce a otázky;
  • nesmí žákovi radit, které otázky řešit, kdy přejít na další otázku atp.;
  • popisuje grafy, diagramy a tabulky, musí však sdělovat pouze ty informace, které jsou přístupné žákům bez zrakového postižení.

Asistent-předčitatel disponuje dovednostmi v daném jazyce minimálně na úrovni maturitní zkoušky. Tzn., že asistent např. nemůže číst text v anglickém jazyce, pokud sám nemá z angličtiny maturitní zkoušku nebo certifikovanou zkoušku srovnatelné či vyšší úrovně.

Asistent-předčitatel čte slova nebo celé věty foneticky, na požádání žáka pak hláskováním. Žák má nad čteným textem zrakovou kontrolu – úsek, který poslouchá, může sledovat zrakem ve své zkušební dokumentaci (testovém sešitě, zadání písemné práce a záznamovém archu nebo v pracovním listě).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo