Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+.

Hlavním účelem zkoušky matematika rozšiřující zůstává zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Matematika rozšiřující je zkouška ze středoškolského učiva matematiky, jejímž cílem je ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

  1. Matematiku rozšiřující si lze přihlásit jako nepovinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky. Úspěšný výsledek zkoušky je velmi často zohledňován fakultami vysokých škol v rámci přijímacího řízení. Neúspěšný výsledek nemá vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – maturitní vysvědčení je žákům vydáváno na základě výsledků povinných zkoušek společné a profilové části. 
  2. Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti žáků, které mohou být v rámci zkoušky ověřovány, je stanoven katalogem požadavků  [PDF, 599 kB], který svým obsahem navazuje na katalog požadavků pro dříve konanou nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+. 
  3. Zkouška z matematiky rozšiřující se koná formou didaktického testu, jehož délka trvání je 150 minut. Žákům, kteří se v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona vzdělávali alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před zkouškou ve škole mimo území České republiky, se na žádost žáka prodlužuje doba konání didaktického testu o 15 minut.
  4. Povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Žáci podle § 20 odst. 4 mají možnost použít překladový slovník.
  5. Ilustrační test a testy z předchozích let konání zkoušky Matematika+, které formálně i obsahově odpovídají zkoušce z matematiky rozšiřující, jsou k dispozici v záložce Testy a zadání.

Jak se ke zkoušce přihlásit

Matematika rozšiřující je nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, proto se ke zkoušce mohou přihlásit všichni žáci, kteří podávají přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu. K přihlášení ke zkoušce stačí, aby žák na přihlášce uvedl matematiku rozšiřující jako nepovinnou zkoušku společné části. Pro přihlášení ke zkoušce tedy není nutná registrace a podání speciální elektronické přihlášky na výsledkovém portálu žáka, jako tomu bylo v předchozích letech v případě zkoušky Matematika+.

Termín a místo konání zkoušky a zveřejnění výsledků

V jarním zkušebním období 2021 se zkouška bude konat ve středu 26. května 2021 od 8:00 v rámci jednotného zkušebního schématu společné části na kmenových školách žáků. V případě mimořádného jarního termínu se zkouška uskuteční v pátek 9. července 2021 od 9:00 na spádových školách, které stanoví Centrum. Časový rozvrh konání didaktických testů společné části naleznete v sekci Maturitní kalendář.

podzimním zkušebním období 2021 se zkouška bude konat 2. září 2021 od 9:00 na vybraných spádových školách. Místo konání zkoušky (spádová škola) bude uvedena na pozvánce ke společné části maturitní zkoušky.

Výsledek zkoušky z řádného jarního termínu bude uveden na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka společně s výsledky z ostatních zkušebních předmětů společné části maturitní zkoušky. Ředitel školy obdrží protokoly z řádného termínu jarního zkušebního období 7. června 2021, z mimořádného termínu pak 19. července 2021. V podzimním zkušební období 10. září 2021. 

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením "uspěl" nebo "neuspěl", způsob hodnocení zkoušky stanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v kritériích hodnocení.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a řádně se omluví řediteli školy, může konat náhradní zkoušku. V případě, že žák u zkoušky neuspěje, není možné konat opravnou zkoušku.

Matematika rozšiřující a vysoké školy

Výsledek zkoušky Matematika+, předchůdce matematiky rozšiřující, byl v předchozích letech hojně zohledňován vysokými školami v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů či jiným způsobem. Stále více vysokých škol si totiž uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni výběrovou zkoušku z matematiky úspěšně složit, a výsledek takové zkoušky bonifikuje.

Seznam fakult vysokých škol, které zohledňují výsledek zkoušky matematika rozšiřující (resp. výsledek dříve konané zkoušky Matematika+) v rámci přijímacího řízení či jiným způsobem, naleznete v níže uvedeném odkazu. Seznam je v průběhu školního roku opakovaně aktualizován.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo