Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

  • Matematika+ není klasická maturitní zkouška, nelze z ní konat opravnou, ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení.
  • Rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti žáků, které mohou být v rámci zkoušky ověřovány, stanovuje katalog požadavků  [PDF, 290 kB].
  • Délka konání didaktického testu Matematika+ je 150 minut pro žáky bez přiznaného uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
  • Povolenými pomůckami jsou psací a rýsovací potřeby, Matematické, fyzikální a chemické tabulky, kalkulátor bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.
  • Ilustrační test a testy z předchozích let jsou k dispozici v záložce Testy a zadání.

Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit

Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání, kteří v daném školním roce zároveň podali přihlášku k maturitní zkoušce (tzn. pouze žáci v posledním ročníku maturitních oborů na školách v České republice).

Ke zkoušce bylo možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím výsledkového portálu žáka do 31. ledna 2020.

Termín a místo konání a předání výsledků zkoušky

Výběrová zkouška Matematika+ se bude ve školním roce 2019/2020 konat 6. května 2020 na vybraných spádových školách. Adresu zkušebního místa žáci obdrží v elektronicky zaslané pozvánce ke zkoušce nejpozději do 31. března 2020.

Výsledek zkoušky bude žákům zpřístupněn elektronicky (prostřednictvím výsledkového portálu žáka) formou výpisu výsledků didaktického testu 20. května 2020.

Matematika+ a vysoké školy

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit, a zohledňuje proto výsledek zkoušky v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem.

Text vyhlášení pokusného ověřování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 1 školského zákona stanovilo 15. března 2016 výběrovou zkoušku ze středoškolské matematiky. Text vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+ je včetně všech příloh k dispozici v níže uvedených odkazech.

 

 

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo