Maturitní zpravodaj přináší souhrn nejdůležitějších informací jak pro maturanty, kteří se připravují na tradiční zkoušku z matematiky, tak i pro žáky přihlášené k nepovinné zkoušce z matematiky rozšiřující. 

Zkouškou z matematiky, která se bude konat v pondělí 24. května 2021 od 8:00, bude zahájena společná část maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Zkouška z matematiky rozšiřující proběhne o dva dny později ve středu 26. května 2021 od 8:00.

Obě zkoušky se budou konat také v mimořádném termínu na spádových školách – zkouška z matematiky ve středu 7. července 2021 od 9:00, zkouška z matematiky rozšiřující pak v pátek 9. července 2021, opět od 9:00

Kromě souhrnu změn v podobě maturitní zkoušky (nejen v souvislosti s epidemickou situací) čtenáři v Maturitním zpravodaji naleznou také přehled dalších důležitých termínů, informace o formátu obou zkoušek, způsobu jejich hodnocení nebo užitečné rady a doporučení pro přípravu. 

Pozn. Informace v maturitním zpravodaji byly aktualizovány v souladu se zněním dodatku k opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na jehož základě byl navýšen počet opravných zkoušek u didaktických testů a došlo ke změně pravidel pro konání didaktických testů v mimořádném termínu jarního zkušebního období.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo