Žáci, kteří se připravují na maturitní zkoušku, v průvodci naleznou přehledný souhrn nejdůležitějších informací o průběhu podzimního zkušebního období 2020, termíny předání výsledků, odkazy na důležité dokumenty nebo tipy a doporučení pro konání jednotlivých zkoušek společné části.

Centrum připravilo pro maturanty průvodce podzimním zkušebním obdobím, ve kterém naleznou jak základní informace o pravidlech konání maturitní zkoušky v tomto zkušebním období v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství, tak tradiční informace o zkušebních předmětech společné části maturitní zkoušky – např. časový rozvrh konání zkoušek, kritéria hodnocení, termíny předání výsledků, rady a doporučení k dílčím zkouškám nebo odkazy na didaktické testy z předchozích let. Součástí zpravodaje jsou také aktuální informace k podání žádosti o přezkum v podzimním zkušebním období.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo