Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k výsledkům zkoušek vydalo tiskovou zprávu.

V Praze dne 8. června 2020

Výsledky didaktických testů v jarním zkušebním období

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020. U všech zkoušek byla zaznamenána historicky nejvyšší účast žáků. V důsledku legislativních úprav v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství se ke zkouškám mohli dostavit všichni žáci v posledním ročníku vzdělávání. Zkoušku tedy skládali i ti žáci, kteří by za standardních podmínek nebyli k maturitní zkoušce připuštěni, protože by na konci druhého pololetí neprospěli nebo nebyli hodnoceni. K didaktickým testům se tak letos nedostavilo pouze 1,5 % prvomaturantů, v minulém školním roce činila neúčast 8,2 %. „Ukázalo se, že distanční online příprava i následná koncentrovaná příprava maturantů od 11. května ve školách zafungovala. Přestože se maturity účastnili i ti žáci, kteří by v minulých letech ke zkoušce připuštěni nebyli, nedošlo k podstatnému zhoršení výsledků. Co se týká průměrné úspěšnosti, tam jsou výsledky velmi srovnatelné s minulými roky a za to jsem velice rád,“ okomentoval letošní výsledky didaktických testů ministr školství Robert Plaga.

Níže uvedené údaje jsou vztaženy na prvomaturanty, t.j. žáky, kteří se hlásí k maturitní zkoušce poprvé.

K didaktickému testu z matematiky se nedostavilo pouze 1,5 % z téměř 13,5 tisíce přihlášených prvomaturantů. V minulém školním roce bylo toto číslo výrazně vyšší – z celkového počtu přihlášených ke zkoušce nepřišlo nebo nebylo připuštěno 6,3 % žáků. U zkoušky letos neuspělo 17,5 % prvomaturantů. Čistá neúspěšnost se tak u zkoušky meziročně zvýšila o 2,0 procentní body (p. b.) a průměrný procentní skór se meziročně změnil pouze minimálně, a to o 0,6 p. b. na 58,4 %.

Stejně jako v případě matematiky i didaktický test z českého jazyka a literatury letos nekonalo pouze 1,5 % prvomaturantů z 68 tisíc přihlášených. I zde se jedná o výrazný meziroční rozdíl, v minulém školním roce totiž ke zkoušce nepřišlo 8,1 % přihlášených žáků. U zkoušky neuspělo 14,1 % prvomaturantů, což znamená meziroční nárůst čisté neúspěšnosti o 3,9 p. b. Žáci ve zkoušce dosáhli průměrného procentního skóru 63 %, což je meziroční změna o 1,2 p. b.

Neúčast u didaktického testu z anglického jazyka byla totožná jako v případě zkoušek z matematiky a z českého jazyka a literatury – ke zkoušce se nedostavilo pouze 1,5 % prvomaturantů z téměř 52 tisíc, kteří se ke zkoušce přihlásili. V minulém školním roce zkoušku nekonalo 8,5 % žáků přihlášených. Neúspěšnost
u zkoušky meziročně vzrostla o 1,3 p. b. na 4,9 %. Žáci ve zkoušce průměrně dosáhli na procentní skór 81,2 %, což je o necelé 2 p. b. méně než loni.

Ke zkoušce z německého jazyka se letos přihlásilo přes 1 400 prvomaturantů. Také u této zkoušky byla zaznamenána výrazně vyšší účast než v předchozím školním roce – letos ke zkoušce nepřišlo pouze 2,3 % přihlášených, v loňském roce se jednalo o 12,2 %. V didaktickém testu letos neuspělo 26,5 % žáků, což je
o 1,5 p. b. více než loni. Prvomaturanti dosáhli průměrného procentního skóru 61,9 %.

V didaktickém testu z ruského jazyka letos neuspělo 11,4 % prvomaturantů, což je o 5,3 p. b. více než loni.
I k této zkoušce se však netradičně dostavili téměř všichni přihlášení žáci – ke zkoušce nepřišlo pouze 3,6 %
z více jak 700 přihlášených prvomaturantů. Ti, kteří zkoušku konali, dosáhli průměrného procentního skóru 69,5 %.

V didaktickém testu ze španělského jazyka neuspělo 3,1 % prvomaturantů, což je o 1,6 p. b. horší výsledek než v minulém školním roce. V testu z francouzského jazyka si žáci naopak polepšili, čistá neúspěšnost meziročně poklesla o 1,5 p. b. na 1,2 %. K oběma zkouškám přišli všichni přihlášení žáci.

Podrobná analýza výsledků didaktických testů bude zveřejněna na data.cermat.cz 22. června 2020.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo