V publikačním kalendáři naleznete harmonogram zveřejňování nejdůležitějších dokumentů a dat týkajících se jarního zkušebního období maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a nepovinné výběrové zkoušky Matematika+.

Publikační kalendář ve formátu PDF si můžete stáhnout zde. [PDF, 144 kB]

Maturitní zkouška 

V rámci jarního zkušebního období maturitní zkoušky bude Centrum zveřejňovat data a dokumenty, které jsou uvedeny v následující tabulce. Testová zadání didaktických testů budou zveřejněna vždy v den konání příslušné zkoušky, klíče správných řešení budou publikovány společně se zpřístupněním výsledků didaktických testů ředitelům škol. Analýzy výsledků budou vydány vždy po ukončení zpracování výsledků dílčích zkoušek / celé zkoušky. 

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENT/DATA
1. – 2. června 2020  zadání didaktických testů (vždy v den konání příslušné zkoušky)
8. června 2020 klíče správných řešení didaktických testů
17. června 2020 vzorové řešení didaktického testu z matematiky, komentovaná řešení úloh 9. části didaktických testů z cizích jazyků a komentované řešení vybraných úloh didaktického testu z českého jazyka a literatury
22. června 2020 analýza výsledků didaktických testů 
27. července 2020 analýza výsledků ústních zkoušek společné části
31. července 2020 anonymizovaná data, agregovaná data a grafické interpretace dat na portálu s výsledky evaluačních projektů
31. srpna 2020  analýza výsledků částí maturitní zkoušky a jednotlivých zkoušek (souhrnná analýza výsledků maturitní zkoušky v jarním zkušebním období)
školní zprávy pro ředitele středních škol
krajské zprávy pro odbory školství krajských úřadů

Jednotná přijímací zkouška 2020

Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky budou uveřejněna vždy v den konání zkoušek, klíče správných řešení pak v den předání výsledků ředitelům škol. Souhrnná analýza výsledků zkoušky bude publikována až po ukončení zpracování výsledků uchazečů konajících v náhradním termínu. Přehled dalších dat a dokumentů, které budou zveřejněny v souvislosti s konáním jednotné přijímací zkoušky, naleznete v níže uvedeném přehledu.

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ  DOKUMENT/DATA 
8. června 2020 zadání didaktických testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) – řádný termín
9. června 2020 zadání didaktických testů pro šestiletá a osmiletá gymnázia – řádný termín
15. června 2020 klíče správných řešení didaktických testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) – řádný termín
16. června 2020 klíče správných řešení didaktických testů pro šestiletá a osmiletá gymnázia – řádný termín
23. června 2020 zadání didaktických testů pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a šestiletá a osmiletá gymnázia – náhradní termín
26. června 2020 klíče správných řešení pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a šestiletá a osmiletá gymnázia – náhradní termín
3. července 2020 souhrnná analýza výsledků jednotné přijímací zkoušky
31. července 2020 zveřejnění anonymizovaných a položkových dat na portálu s výsledky evaluačních projektů
31. srpna 2020 krajské zprávy pro odbory školství krajských úřadů
školní zprávy pro ředitele středních škol
školní zprávy pro ředitele základních škol
31. října 2020 souhrnná závěrečná zpráva pro rok 2020

Matematika+ 2020

Pro nepovinnou výběrovou zkoušku Matematika+ je plánováno zveřejnění těchto dokumentů:

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ  DOKUMENT
3. června 2020 zadání didaktického testu
10. června 2020 klíč správných řešení didaktického testu
31. října 2020 hodnotící zpráva za rok 2020
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo