Opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou stanoveny následující výjimky pro konání profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.

Žáci posledních ročníků ve školním roce 2020/2021

  1. Nekonají profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části.
  2. Zkoušku z cizího jazyka, který si nezvolili ve společné části, konají pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (nekonají písemnou práci). Pravidlo platí i pro opravné a náhradní zkoušky těchto žáků.

Žáci konající maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb.

Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v řádném termínu podle zákona č. 135/2020 Sb. (žáci posledních ročníků ve školním roce 2019/2020, kteří nepsali písemné práce), skládají profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky. Pravidlo platí i pro opravné a náhradní zkoušky těchto žáků.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo