Na základě četných žádostí škol a ve snaze pomoci pedagogům při přípravě písemných prací a ústních zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, které jsou od školního roku 2020/2021 součástí profilové části, se Centrum rozhodlo poskytnout školám k užití některé dokumenty, které byly při konání těchto zkoušek využívány do konce školního roku 2019/2020 ve společné části maturitní zkoušky.

Všechny níže uvedené materiály jsou určeny výhradně školám a jejich pedagogům pro účely výuky, konání zkoušek a další nekomerční aktivity spojené s pedagogickou činností školy. Pro tyto účely školy nemusí žádat Centrum o souhlas s užitím materiálů na základě pravidel pro využívání obsahu vytvářeného Centrem. Upozorňujeme, že zveřejněné materiály nemusí formálně a obsahově zcela odpovídat aktuálnímu modelu maturitní zkoušky. Měly by být užity vždy s ohledem na konkrétní podobu a obsah daného předmětu či zkoušky, v jejichž rámci jsou využívány.

Písemné práce

Zadání a záznamové archy písemných prací od roku 2016 do roku 2020 jsou k dispozici na webových stránkách Centra v sekci Testy a zadání z předchozích období.

Ústní zkoušky

Centrum ponechává ve svém informačním systému (IS CERTIS) dostupný generátor pracovních listů pro ústní zkoušky z cizího jazyka a banku pracovních listů pro ústní zkoušky z českého jazyka a literatury konané ve společné části. Dále jsou v informačním systému uloženy šablony pro tvorbu pracovních listů z cizího jazyka, bianco formuláře záznamu o hodnocení ústní zkoušky a protokolu o výsledcích ústních zkoušek ‒ tyto dokumenty jsou k dispozici rovněž v elektronické knihovně informací LMS, do které má kromě vedení školy přístup i každý pedagog, který absolvoval odborné školení na některou z funkcí zajišťujících společnou část maturitní zkoušky.

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky v letech 2018–2020 jsou k dispozici v Archivu webových stránek Centra v sekcích věnovaných příslušnému ročníku maturitní zkoušky. Dokumenty byly vloženy také do elektronické knihovny informací LMS a do knihovny informačního systému Centra.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo