Kalendář událostí

Konec období pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktických testů a písemných prací
Od: 2019-09-30T00:00:00
Do: 2019-09-30T23:59:00

Didaktické testy

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou, tedy do 30. září 2019.

Písemné práce

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu  písemných prací společné části maturitní zkoušky se podává místně příslušnému krajskému úřadu, v případě Prahy pak magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky. U písemných prací společné části maturitní zkoušky je tedy nejzazším termínem datum 30. září 2019.

Formuláře k podání žádosti a další informace naleznete v záložce Žádosti o přezkum.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo