Kalendář událostí

Nejzazší datum pro odevzdání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky
Od: 2020-03-31T00:00:00
Do: 2020-03-31T23:59:00

Ředitelé středních škol mají možnost rozhodnout o možnosti nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem). V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká těch oborů vzdělání, ve kterých se konají 3 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka minimálně na úrovní B1 podle Společného evropského referenčního rámce.

Totéž může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části, a to nehledě na stanovený počet povinných zkoušek profilové části v příslušném oboru vzdělání.

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, kterými je možné nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka, naleznete v sekci Zkoušky profilové části.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo