Maturitní zkouška

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konaly v prvním zářijovém týdnu (1. a 2. září 2021) v 98 středních školách. K didaktickým testům bylo přihlášeno téměř 5 tis. maturantů, přičemž pro více než 4,5 tis. z nich se jednalo o opravnou nebo náhradní zkoušku. Téměř 3,9 tis. z celkového počtu přihlášených tvořili letošní prvomaturanti. Zkoušky konalo celkem 4,3 tis. maturantů, z toho 3,6 tis. prvomaturantů.

Uváděné výsledky didaktických testů jsou vyjádřeny pomocí čisté či hrubé úspěšnosti prvomaturantů (tj. podílu úspěšných ku konajícím/přihlášeným žákům) po podzimním zkušebním období 2021, tzn. se započítáním výsledků řádného jarního termínu, konaného 24.–26. května 2021, mimořádného jarního termínu, konaného 7.–9. července 2021, a podzimního termínu, konaného 1.–2. září 2021.

Do výsledků je zahrnuto i hodnocení žáků vybraných oborů vzdělání, kterým byl na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15. března 2021 započten výsledek zkoušky na základě průměrné známky z vysvědčení.

Při interpretaci letošních výsledků či jejich porovnání s výsledky z předchozích let je nutné zohlednit nestandardní průběh školního roku 2020/2021 s výrazným podílem distančního vzdělávání žáků a specifický model maturitní zkoušky 2021, zejména pak vliv mimořádného termínu (v podzimním zkušebním období někteří maturanti konali didaktické testy již potřetí) a dalších úprav stanovených opatřeními obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, především navýšení časového limitu pro didaktické testy či snížení hranice úspěšnosti u zkoušky z matematiky z 33 na 27 %.

Po podzimním zkušebním období u zkoušek společné části uspělo celkem 96,2 % prvomaturantů konajících didaktické testy. V roce 2020 dosáhla čistá úspěšnost prvomaturantů u didaktických testů po podzimním zkušebním období 91,8 %, úspěšnost tak meziročně vzrostla o 4,4 procentního bodu (p. b.).

Ze všech prvomaturantů přihlášených k didaktickým testům zkoušky složilo úspěšně 93,7 % žáků. V roce 2020 činila hrubá úspěšnost prvomaturantů po podzimním zkušebním období 90,8 %, i v tomto případě se tak jedná o meziroční zlepšení, a to o 2,9 p. b.

U zkoušky z českého jazyka a literatury po třech letošních termínech uspělo celkem 98,2 % prvomaturantů konajících didaktický test z tohoto předmětu, přičemž oproti roku 2020 došlo k nárůstu čisté úspěšnosti o 3 p. b.  (v roce 2020 po podzimním zkušebním období uspělo 95,2 % prvomaturantů).

Didaktický test z matematiky po jarním a podzimním zkušebním období 2021 vykonalo úspěšně celkem 94,4 % prvomaturantů, kteří zkoušku konali. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy uspělo po podzimním zkušebním období 87,6 % prvomaturantů, se jedná o nárůst úspěšnosti o 6,8 p. b.

U zkoušky z anglického jazyka uspělo po podzimním zkušebním 2021 období celkem 98,1 % prvomaturantů konajících zkoušku. Po podzimním zkušebním období v roce 2020 dosáhla úspěšnost 96,7 %, meziročně tak došlo u zkoušky z angličtiny ke zlepšení tohoto ukazatele o 1,4 p. b.

Didaktický test z německého jazyka vykonalo úspěšně po podzimním zkušebním období 89,9 % všech konajících prvomaturantů. I v případě tohoto jazyka se úspěšnost žáků meziročně zvýšila, a to velmi výrazně o 10,7 p. b. (v roce 2020 uspělo po podzimním zkušebním období 79,2 % konajících prvomaturantů).

Maturitní zkoušku z ruského jazyka úspěšně složilo po podzimním termínu 96,8 % prvomaturantů. V porovnání s předchozím rokem tak u zkoušky uspělo o 2,2 p. b. více konajích žáků.

U maturitní zkoušky ze španělského jazyka uspělo 100 % prvomaturantů konajících didaktický test a čistá úspěšnost u této zkoušky tak meziročně vzrostla o 3,1 procentního bodu.

Všichni prvomaturanti přihlášení k didaktickému testu z francouzského jazyka uspěli již v řádném jarním termínu. V porovnání s předchozím rokem byli žáci konající tento didaktický test úspěšnější o 1,2 p. b.

Profilová část maturitní zkoušky probíhá v kmenových školách žáků od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze v podzimním zkušebním období mimořádně konat až do 13. října 2021.

Maturitní zkouška se v roce 2023 bude konat v prvním květnovém týdnu

25.07.2022

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období 2023 uskuteční 2.–5. května 2023.

... více

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022

21.07.2022

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022.

... více

Jedenáct maturantů převzalo ocenění za matematiku rozšiřující

23.06.2022

CZVV ocenilo na půdě Senátu Parlamentu České republiky žáky, kteří dosáhli excelentního výsledku v matematice rozšiřující.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.