Maturitní zkouška

Centrum připravilo pro maturanty Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury, ve kterém naleznou přehled užitečných informací ke zkoušce, a to nejen v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství.

Průvodce obsahuje jak souhrn změn podmínek konání zkoušky v jarním zkušebním období v důsledku přerušení výuky ve školách, tak tradiční informace potřebné k úspěšnému zvládnutí zkoušky – např. časový rozvrh konání dílčích zkoušek, data předání výsledků, užitečné rady a doporučení nebo odkazy na nejdůležitější dokumenty stanovující kritéria hodnocení či požadavky na vědomosti a dovednosti, které mohou být zkouškou ověřovány.

Na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., kterým se upravují podmínky konání maturitní zkoušky v letošním školním roce, se zkouška z českého jazyka a literatury skládá pouze ze dvou dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu a ústní zkoušky, žáci tedy v jarním zkušebním období nebudou konat písemné práce. Způsob hodnocení zkoušky je stanoven v kritériích hodnocení, která vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

K přípravě na zkoušku mohou maturanti využít didaktické testy z předchozích let konání maturitní zkoušky –  zadání jsou k dispozici společně se záznamovými archy a klíči správných řešení v sekci Testy a zadání z předchozích období. Při přípravě k ústní zkoušce se pak mohou například seznámit s ukázkami pracovních listů, které jsou k dispozici v samostatné sekci, která je této dílčí zkoušce věnována.

Na spádových školách se dnes konala nepovinná výběrová zkouška Matematika+

03.06.2020

Ke zkoušce se v průběhu ledna přihlásilo téměř 3,5 tisíce maturantů. Zkouška proběhla na 59 středních školách.

... více

Druhý den maturitní zkoušky skončil. Na webu byla zveřejněna zadání didaktických testů

02.06.2020

Centrum na webu publikovalo zadání posledních písemných zkoušek společné části v jarním zkušebním období. Žáci v průběhu dnešního dne konali zkoušky z českého jazyka a literatury a z němčiny, ruštiny a španělštiny.

... více

Centrum zveřejnilo testová zadání z prvního dne maturitní zkoušky

01.06.2020

První den konání písemných zkoušek společné části je u konce. Na webu naleznete zadání didaktických testů z angličtiny, francouzštiny a matematiky.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo