Maturitní zkouška

V návaznosti na opatření byl vydán také časový rozvrh konání didaktických testů společné části v řádném a mimořádném jarním termínu.

Na základě opatření obecné povahy se upravuje podoba společné i profilové části maturitní zkoušky. V případě didaktických testů se navýší časové limity pro jejich konání – u didaktického testu z českého jazyka a z cizího jazyka o 10 minut, u didaktického testu z matematiky o 15 minut. Didaktické testy se budou konat rovněž v mimořádném termínu od 14. do 16. června 2021, přičemž tento termín bude určen pro žáky, kteří se nebudou moci dostavit k řádnému termínu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo karantény, a pro žáky, kteří nevykonají některý z didaktických testů v řádném termínu úspěšně a kteří konali nařízenou pracovní povinnost nebo dobrovolnickou práci v zařízeních poskytujících zdravotnické nebo sociální služby.

Opatření prodlužuje období pro konání profilových zkoušek do 25. června 2021, vyjma praktických zkoušek, které se budou moci konat až do 27. srpna 2021. 

Sdělení ministerstva, kterým byl stanoven časový rozvrh konání didaktických testů v jarním zkušebním období, naleznete v sekci Maturitní kalendář.

Ministerstvo vydalo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

29.03.2021

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se od letošního školního roku hodnotí pouze slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

... více

Nové opatření obecné povahy a doprovodná metodika k úpravám modelu maturitní zkoušky

17.03.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo nové opatření obecné povahy, kterým se vzhledem k přetrvávajícímu zákazu osobní přítomnosti žáku při vzdělávání stanovují další úpravy maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

... více

Dodatek k opatření obecné povahy a metodika pro školy ke konání maturitní zkoušky

16.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021. Společně s dodatkem byla zveřejněna doprovodná metodika pro školy.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo