Maturitní zkouška

Opatřením obecné povahy se posouvá termín vydání časového rozvrhu konání didaktických testů v jarním zkušebním období na 31. ledna 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje termín pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021, tzv.  jednotného zkušebního schématu, a to z 15. na 31. ledna 2021. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 14. ledna 2021.

Opatřením se zároveň opravuje chyba ve výroku opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021, kterým se stanovují úpravy přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021.

Dodatek k opatření obecné povahy a metodika pro školy ke konání maturitní zkoušky

16.02.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dodatek k opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021. Společně s dodatkem byla zveřejněna doprovodná metodika pro školy.

... více

Ministerstvo vydalo opatření obecné povahy, kterým se upravuje podoba maturitní zkoušky

29.01.2021

V návaznosti na opatření byl vydán také časový rozvrh konání didaktických testů společné části v řádném a mimořádném jarním termínu.

... více

Ministerstvo představilo detaily o podobě maturitní zkoušky

28.01.2021

Na tiskové konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly zveřejněny úpravy v podobě maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo