Maturitní zkouška

Tato změna je platná od jarního zkušebního období 2024 a týká se pouze jazykové kompetence.

Změna v didaktickém testu z cizích jazyků pro školní rok 2023/2024 je v souladu se současnou vyhláškou č. 177/2009 Sb., s katalogy požadavků pro zkoušky z cizích jazyků společné části maturitní zkoušky a požadavky vymezenými ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (dále jen SERRJ).

Změna se týká pouze jazykové kompetence, která je ověřována v 9. části. Časový limit pro řešení didaktického testu (110 minut), požadavky na jazykové kompetence vymezené v katalozích požadavků pro cizí jazyky (str. 11) a stanovená mezní hranice úspěšnosti pro didaktický test (44 %) zůstávají nezměněny.

ZDŮVODNĚNÍ A PŘÍNOSY ZMĚNY

 • Změna v didaktickém testu reflektuje aktualizaci mezinárodního dokumentu SERRJ v roce 2018
  a změny v ověřování jazykové kompetence u mnoha mezinárodních jazykových zkoušek. Změny v jazykových zkouškách se projevují různým způsobem, např. prodloužením/krácením délky textů, úpravou formátu úloh, zařazením nově ověřovaných dovedností, nahrazením některé části testů či úpravou úloh (redukce počtu úloh, změna formátu úloh) ověřujících jazykovou kompetenci. Tyto změny vedou k posílení rozvoje komunikačních dovedností nejen v produktivních řečových dovednostech, ale i v těch receptivních.
 • Přínosem změny v didaktickém testu je zpřehlednění a vyváženost (bodové váhy) jednotlivých částí didaktického testu, tj. 40 bodů – poslech; 40 bodů – čtení; 20 bodů – jazyková kompetence. Za didaktický test z cizích jazyků lze tedy získat celkem 100 bodů.
 • Přínosem změny je snížení celkového náhodného skóre v didaktickém testu, tj. možnosti vyřešit didaktický test náhodným tipováním. 

POPIS ZMĚNY
Změna v didaktickém testu se týká pouze jazykové kompetence, tj. rozdělení 9. části na dvě kratší části. Didaktický test z cizích jazyků obsahuje nově celkem 10 částí.

 • V 9. části je výchozí text zkrácen a počet úloh (multiple-choice s nabídkou 3 odpovědí A–C) je redukován na 10. Počet bodů za správnou odpověď je 1, celkem tak za tuto část žák může získat nejvýše 10 bodů. Ověřovány jsou stávající dovednosti / specifické cíle, dojde pouze k redukci počtu úloh. Ověřované dovednosti / specifické cíle jsou v souladu se stávajícími katalogy požadavků pro cizí jazyky.
 • Nově je v didaktickém testu přidána 10. část, ve které je jazyková kompetence ověřována na pěti úzce otevřených úlohách. Dle charakteru jazyka byl zvolen vhodný formát otevřených úloh.
  U anglického, španělského a francouzského jazyka žák doplňuje na základě kontextu správný výraz bez nabídky základního tvaru ověřovaného mluvnického jevu, jde o tzv. úlohy open cloze (vzorové příklady AJ, vzorové příklady ŠJ, vzorové příklady FJ). U německého a ruského jazyka žák pracuje s nabídkou základního tvaru ověřovaného mluvnického jevu, který musí dle kontextu převést do správného tvaru (vzorové příklady NJ, vzorové příklady RJ).
  Počet bodů za správnou odpověď v 10. části je 2, celkem tak za tuto část žák může získat nejvýše
  10 bodů. Ověřovány jsou stávající dovednosti / specifické cíle, dojde pouze ke změně formátu úloh. Ověřované dovednosti / specifické cíle jsou v souladu se stávajícími katalogy požadavků pro cizí jazyky.

Nový Maturitní zpravodaj přináší přehled nejdůležitějších informací o didaktických testech

Pro maturanty jsme připravili další tematické vydání Maturitního zpravodaje věnující se společné části maturitní zkoušky.

... více

Kritéria hodnocení didaktických testů ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných v jarním a podzimním zkušebním období v roce 2024.

... více

Přihlášky k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2024

Celkem se letos k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky přihlásilo 83,5 tis. maturantů.

... více

Maturitní zpravodaj o přihlašování ve školním roce 2023/2024

Ve zpravodaji žáci naleznou nejdůležitější informace k podání přihlášky k maturitní zkoušce a základní informace k organizaci maturitní zkoušky v letošním školním roce.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.