Maturitní zkouška

Žádost o přezkoumání výsledku a průběhu didaktického testu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je možné podat písemně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 6. června 2022.

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky společné části konané formou didaktického testu lze podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání těchto zkoušek maturitní vyhláškou (15. května 2022). V jarním zkušebním období 2022 je tak možné podat žádost do 6. června 2022.

Kam žádost zaslat

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu je nutné zaslat na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha (žádost se tedy nezasílá Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání). 

Žádost o přezkoumání je nutné podat písemně (na podatelnu MŠMT, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou); žádosti lze podávat i prostřednictvím e-mailu, musí však být podepsané uznávaným elektronickým podpisem (zákon č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Žádost zaslaná e-mailem bez elektronického podpisu nemůže být považována za správně podanou, protože nemůže být ověřena totožnost žadatele.

Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.  

Pozn. Pro zobrazení editovatelného formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou obdobnou aplikaci (soubor nejdříve uložte do počítače a následně jej otevřete v aplikaci zcela mimo internetový prohlížeč), při otevření formuláře přímo v okně internetového prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Náležitosti žádosti o přezkoumání

Povinné údaje

 1. Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 2. Datum narození;
 3. Identifikační číslo maturanta (kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
 4. Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 5. Název a adresa školy, jíž je (byl) žadatel žákem;
 6. Označení didaktického testu (např. didaktický test z matematiky), jehož výsledek maturant požaduje přezkoumat;
 7. Podpis; žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem podepsaným uznávaným elektornickým podpisem.

Nepovinné údaje

 1. Kategorie a skupina přiznaného uzpůsobení podmínek konání MZ (PUP MZ);
 2. Uvedení důvodu/ů námitky/tek žadatele;
 3. Název a adresa školy, kde žadatel konal didaktický test (liší-li se od školy, jejímž žadatel je/byl žákem);
 4. Kontaktní telefon a e-mail.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

 

Termín pro podání přihlášky k jarní maturitě se blíží. Nový Maturitní zpravodaj se věnuje tématu přihlašování

21.11.2022

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2022/2023 se dozvíte, jak bude vypadat maturitní zkouška v roce 2023 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

... více

Klíče správných řešení didaktických testů z podzimního termínu maturitní zkoušky

09.09.2022

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo ředitelům škol výsledky didaktických testů v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky a zveřejnilo oficiální klíče správných řešení.

... více

Zadání didaktických testů v podzimním zkušebním období

02.09.2022

Na webu maturitní zkoušky byla zveřejněna zadání zkoušek ze zářijového termínu společné části maturitní zkoušky.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.