Maturitní zkouška

Centrum zpřístupnilo středním školám výsledky didaktických testů konaných v podzimním zkušebním období 2021. U zadání jednotlivých testů byly zveřejněny oficiální klíče správných řešení.

Klíče správných řešení naleznete vždy u zadání příslušného didaktického testu:

Podání žádosti o přezkoumání výsledku didaktického testu

Každý žák, který konal didaktický test, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky v souladu s § 82 školského zákona.

Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v podzimním zkušebním období lze zaslat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 30. září 2021 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha. Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Upozorňujeme, že Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání věcně nepřísluší vyřizovat žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky. V případě didaktických testů je tedy možné podat žádost jen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kompletní informace k podání žádosti o přezkoumání maturitní zkoušky (včetně formulářů pro podání žádosti) naleznete v sekci Přezkum výsledků.

Termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce se blíží. Nový Maturitní zpravodaj se věnuje tématu přihlašování

03.11.2021

V prvním vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2021/2022 se dozvíte, jak bude vypadat model maturitní zkoušky v roce 2022 a čemu věnovat pozornost při vyplňování přihlášky.

... více

Termíny konání zkoušek společné části v jarním zkušebním období 2022

16.09.2021

Didaktické testy se na základě sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou konat od pondělí 2. května do čtvrtka 5. května 2022.

... více

Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2021

10.09.2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo ředitelům škol výsledky maturantů, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo