Maturitní zkouška

Centrum dnes ráno předalo školám výsledky didaktických testů, které se konaly v podzimním zkušebním období. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději do středy 9. září.

Klíče správných řešení didaktických testů společně se zadáními zkoušek naleznete v sekci Testy a zadání v níže uvedených odkazech: 

Hodnocení písemných prací

Hodnocení písemných prací z cizích jazyků a z českého jazyka a literatury (platí pouze pro žáky, kteří v podzimním zkušebním období tyto dílčí zkoušky konali) budou předány ředitelům kmenových škol nejpozději do 15. září 2020, resp. do 17. září 2020

Podání žádosti o přezkum

Informace k podání žádosti o přezkum v podzimním zkušebním období naleznete v samostatné sekci Přezkum výsledků zkoušek.

Analýza výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období

18.09.2020

Centrum publikovalo statistickou analýzu účasti a výsledků žáků u didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2020.

... více

Školy obdržely výsledky didaktických testů, v sekci Testy a zadání naleznete oficiální klíče správných řešení

08.09.2020

Centrum dnes ráno předalo školám výsledky didaktických testů, které se konaly v podzimním zkušebním období. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději do středy 9. září.

... více

Maturanti zakončili společnou část maturitní zkoušky písemnou prací z českého jazyka a literatury

03.09.2020

Písemná práce byla poslední písemnou zkouškou společné části konanou v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky. Zadání zkoušky je k dispozici na webu.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo