Maturitní zkouška

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k výsledkům zkoušek vydalo tiskovou zprávu.

V Praze dne 8. června 2020

Výsledky didaktických testů v jarním zkušebním období

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020. U všech zkoušek byla zaznamenána historicky nejvyšší účast žáků. V důsledku legislativních úprav v souvislosti se zavedením mimořádných opatření ve školství se ke zkouškám mohli dostavit všichni žáci v posledním ročníku vzdělávání. Zkoušku tedy skládali i ti žáci, kteří by za standardních podmínek nebyli k maturitní zkoušce připuštěni, protože by na konci druhého pololetí neprospěli nebo nebyli hodnoceni. K didaktickým testům se tak letos nedostavilo pouze 1,5 % prvomaturantů, v minulém školním roce činila neúčast 8,2 %. „Ukázalo se, že distanční online příprava i následná koncentrovaná příprava maturantů od 11. května ve školách zafungovala. Přestože se maturity účastnili i ti žáci, kteří by v minulých letech ke zkoušce připuštěni nebyli, nedošlo k podstatnému zhoršení výsledků. Co se týká průměrné úspěšnosti, tam jsou výsledky velmi srovnatelné s minulými roky a za to jsem velice rád,“ okomentoval letošní výsledky didaktických testů ministr školství Robert Plaga.

Níže uvedené údaje jsou vztaženy na prvomaturanty, t.j. žáky, kteří se hlásí k maturitní zkoušce poprvé.

K didaktickému testu z matematiky se nedostavilo pouze 1,5 % z téměř 13,5 tisíce přihlášených prvomaturantů. V minulém školním roce bylo toto číslo výrazně vyšší – z celkového počtu přihlášených ke zkoušce nepřišlo nebo nebylo připuštěno 6,3 % žáků. U zkoušky letos neuspělo 17,5 % prvomaturantů. Čistá neúspěšnost se tak u zkoušky meziročně zvýšila o 2,0 procentní body (p. b.) a průměrný procentní skór se meziročně změnil pouze minimálně, a to o 0,6 p. b. na 58,4 %.

Stejně jako v případě matematiky i didaktický test z českého jazyka a literatury letos nekonalo pouze 1,5 % prvomaturantů z 68 tisíc přihlášených. I zde se jedná o výrazný meziroční rozdíl, v minulém školním roce totiž ke zkoušce nepřišlo 8,1 % přihlášených žáků. U zkoušky neuspělo 14,1 % prvomaturantů, což znamená meziroční nárůst čisté neúspěšnosti o 3,9 p. b. Žáci ve zkoušce dosáhli průměrného procentního skóru 63 %, což je meziroční změna o 1,2 p. b.

Neúčast u didaktického testu z anglického jazyka byla totožná jako v případě zkoušek z matematiky a z českého jazyka a literatury – ke zkoušce se nedostavilo pouze 1,5 % prvomaturantů z téměř 52 tisíc, kteří se ke zkoušce přihlásili. V minulém školním roce zkoušku nekonalo 8,5 % žáků přihlášených. Neúspěšnost
u zkoušky meziročně vzrostla o 1,3 p. b. na 4,9 %. Žáci ve zkoušce průměrně dosáhli na procentní skór 81,2 %, což je o necelé 2 p. b. méně než loni.

Ke zkoušce z německého jazyka se letos přihlásilo přes 1 400 prvomaturantů. Také u této zkoušky byla zaznamenána výrazně vyšší účast než v předchozím školním roce – letos ke zkoušce nepřišlo pouze 2,3 % přihlášených, v loňském roce se jednalo o 12,2 %. V didaktickém testu letos neuspělo 26,5 % žáků, což je
o 1,5 p. b. více než loni. Prvomaturanti dosáhli průměrného procentního skóru 61,9 %.

V didaktickém testu z ruského jazyka letos neuspělo 11,4 % prvomaturantů, což je o 5,3 p. b. více než loni.
I k této zkoušce se však netradičně dostavili téměř všichni přihlášení žáci – ke zkoušce nepřišlo pouze 3,6 %
z více jak 700 přihlášených prvomaturantů. Ti, kteří zkoušku konali, dosáhli průměrného procentního skóru 69,5 %.

V didaktickém testu ze španělského jazyka neuspělo 3,1 % prvomaturantů, což je o 1,6 p. b. horší výsledek než v minulém školním roce. V testu z francouzského jazyka si žáci naopak polepšili, čistá neúspěšnost meziročně poklesla o 1,5 p. b. na 1,2 %. K oběma zkouškám přišli všichni přihlášení žáci.

Podrobná analýza výsledků didaktických testů bude zveřejněna na data.cermat.cz 22. června 2020.

Tisková zpráva: Výsledky didaktických testů v jarním zkušebním období

08.06.2020

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dnes ráno předalo ředitelům škol výsledky žáků, kteří konali didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k výsledkům zkoušek vydalo tiskovou zprávu.

... více

Klíče správných řešení didaktických testů

08.06.2020

Výsledky didaktických testů byly dnes ráno předány ředitelům škol formou výpisů výsledků didaktických testů. Správná řešení jednotlivých úloh a způsob jejich hodnocení naleznete v oficiálních klíčích správných řešení.

... více

Na spádových školách se dnes konala nepovinná výběrová zkouška Matematika+

03.06.2020

Ke zkoušce se v průběhu ledna přihlásilo téměř 3,5 tisíce maturantů. Zkouška proběhla na 59 středních školách.

... více
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo