Školní rok 2020/2021logotype KOSS

Stejně jako v předchozích letech, kdy se konzultační semináře a školení (KOSS) osvědčily jako účinný informační nástroj i prostor k diskusi pro středoškolské pedagogy, kteří chtějí konzultovat své zkušenosti nejen s lektory, ale i s ostatními kolegy z praxe, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) nabídku těchto seminářů. Jsou určeny například pro pedagogy, kteří plní roli předsedy zkušební maturitní komise, pro pedagogy v rolích školních maturitních komisařů a zadavatelů.

Plánované konzultační semináře pro školní rok 2020/2021

 1. Konzultační semináře k organizaci maturitní zkoušky (MZ) a přijímacího řízení (PŘ) na SŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  Seminář je určen výchovným poradcům základních a středních škol a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří vystavují doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání MZ a PŘ.
 2. Konzultační semináře pro management škol
  Cílem seminářů je podrobně seznámit management škol se změnami v právních předpisech týkajících se maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů SŠ. Účastníci seminářů budou seznámeni zejména s problematikou organizace společné části maturitnízkoušky a jednotné přijímací zkoušky. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
 3. Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
  Cílem seminářů je podrobně seznámit certifikované komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty souvisejícími s výkonem funkce komisaře. Těžištěm seminářů bude praktická činnost při výkonu funkce komisaře. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi.
 4. Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí
  Seminář podrobně seznámí předsedy zkušebních maturitních komisí jako osoby odpovědné za realizaci a kontrolu průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky ve školách s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty souvisejícími s výkonem funkce předsedy. Těžištěm seminářů budou změny portfolia zkoušek společné části MZ a profilových zkoušek, dokumenty používané při profilových zkouškách a praktická činnost při výkonu funkce předsedy. Část semináře bude vyhrazena rovněž dotazům a diskusi.
 5. Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka a jeho hodnocení
  Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka slouží k seznámení se s didaktickým testem z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky, s jeho částmi a ověřovanými dovednostmi.
 6. Konzultační seminář k didaktickému testu z českého jazyka a literatury a jeho hodnocení
  Cílem semináře je seznámit účastníky s obecnými charakteristikami didaktického testu (vlastnosti validního testu, analýza typů testových úloh a jejich specifika aj.) a s koncepcí testů pro jednotnou přijímací zkoušku a maturitní zkoušku.
 7. Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ
  Konzultační seminář k písemné práci (PP) v rámci profilové části MZ je určen všem vyučujícím cizích jazyků (CJ), kteří budou připravovat zadání PP z CJ a kritéria hodnocení pro PP a kteří budou hodnotit PP dle nastavených kritérií. Konzultační semináře jsou společné pro všechny cizí jazyky.

Ke stažení

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo