Školní rok 2021/2022logotype KOSS

Stejně jako v předchozích letech, kdy se konzultační semináře a školení (KOSS) osvědčily jako účinný informační nástroj i prostor k diskusi pro středoškolské pedagogy, kteří chtějí konzultovat své zkušenosti nejen s lektory, ale i s ostatními kolegy z praxe, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) nabídku těchto seminářů. Jsou určeny například pro pedagogy, kteří plní roli předsedy zkušební maturitní komise, pro pedagogy v rolích školních maturitních komisařů a zadavatelů.

Plánované konzultační semináře pro školní rok 2021/2022

 1. Konzultační semináře k organizaci maturitní zkoušky (MZ) a přijímacího řízení (PŘ) na SŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  Seminář je určen výchovným poradcům základních a středních škol a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří vystavují doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání MZ a PŘ.
 2. Konzultační semináře pro management škol
  Seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol, kteří mohou prostřednictvím konzultačního semináře získat podrobné informace týkající se právních předpisů a organizace maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na SŠ s maturitní zkouškou.
 3. Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
  Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Závěrečná část semináře bude vyhrazena pro praktickou činnost související s výkonem funkce komisaře. Část semináře bude věnována dotazům a diskusi.
 4. Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí (PZMK)
  Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajským úřadům do funkce předsedů zkušebních maturitních komisí. Cílem seminářů je podrobně seznámit PZMK s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát k plnění výkonu této funkce. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi. 
 5. Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka a jeho hodnocení ve společné části maturitní zkoušky
  Konzultační semináře k didaktickým testům z cizích jazyků slouží pedagogům k seznámení se s didaktickým testem ve společné části maturitní zkoušky, s jeho částmi a ověřovanými dovednostmi. Semináře budou probíhat samostatně pro jednotlivé jazyky (AJ, NJ, RJ, FJ a ŠJ).
 6. Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ
  Konzultační seminář k písemné práci (PP) v rámci profilové části MZ je určen všem vyučujícím cizích jazyků (CJ), kteří budou připravovat zadání PP z CJ a kritéria hodnocení pro PP a kteří budou PP hodnotit. Konzultační semináře jsou společné pro všechny cizí jazyky.
 7. Konzultační seminář k didaktickému testu z českého jazyka a literatury a jeho hodnocení ve společné části MZ
  Cílem semináře je seznámit účastníky s koncepcí testů pro jednotnou přijímací zkoušku a maturitní zkoušku a s obecnými charakteristikami didaktického testu (vlastnosti validního testu, analýza typů testových úloh, jejich specifika aj.).

Ke stažení

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo