Školní rok 2021/2022logotype KOSS

Stejně jako v předchozích letech, kdy se konzultační semináře a školení (KOSS) osvědčily jako účinný informační nástroj i prostor k diskusi pro středoškolské pedagogy, kteří chtějí konzultovat své zkušenosti nejen s lektory, ale i s ostatními kolegy z praxe, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR (NPI ČR) nabídku těchto seminářů. Jsou určeny například pro pedagogy, kteří plní roli předsedy zkušební maturitní komise, pro pedagogy v rolích školních maturitních komisařů a zadavatelů.

vykricnikV návaznosti na vývoj epidemické situace v České republice jsou všechny semináře do odvolání konány online formou.

Plánované konzultační semináře pro školní rok 2021/2022

 1. Konzultační semináře k organizaci maturitní zkoušky (MZ) a přijímacího řízení (PŘ) na SŠ žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
  Seminář je určen výchovným poradcům základních a středních škol a pracovníkům školských poradenských zařízení, kteří vystavují doporučení pro uzpůsobení podmínek pro konání MZ a PŘ.
 2. Konzultační semináře pro management škol
  Seminář je určen ředitelům a zástupcům ředitelů středních škol, kteří mohou prostřednictvím konzultačního semináře získat podrobné informace týkající se právních předpisů a organizace maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení na SŠ s maturitní zkouškou.
 3. Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
  Cílem seminářů je podrobně seznámit komisaře jako osoby zabezpečující řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát a plnit při výkonu funkce komisaře. Závěrečná část semináře bude vyhrazena pro praktickou činnost související s výkonem funkce komisaře. Část semináře bude věnována dotazům a diskusi.
 4. Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí (PZMK)
  Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, které školy navrhují krajským úřadům do funkce předsedů zkušebních maturitních komisí. Cílem seminářů je podrobně seznámit PZMK s procesy, postupy, úkoly a hlavními dokumenty, které je nezbytné znát k plnění výkonu této funkce. Část semináře bude vyhrazena dotazům a diskusi. 
 5. Konzultační seminář k didaktickému testu z cizího jazyka a jeho hodnocení ve společné části maturitní zkoušky
  Konzultační semináře k didaktickým testům z cizích jazyků slouží pedagogům k seznámení se s didaktickým testem ve společné části maturitní zkoušky, s jeho částmi a ověřovanými dovednostmi. Semináře budou probíhat samostatně pro jednotlivé jazyky (AJ, NJ, RJ, FJ a ŠJ).
 6. Konzultační seminář k písemné práci z cizího jazyka v rámci profilové části MZ
  Konzultační seminář k písemné práci (PP) v rámci profilové části MZ je určen všem vyučujícím cizích jazyků (CJ), kteří budou připravovat zadání PP z CJ a kritéria hodnocení pro PP a kteří budou PP hodnotit. Konzultační semináře jsou společné pro všechny cizí jazyky.
 7. Konzultační seminář k didaktickému testu z českého jazyka a literatury a jeho hodnocení ve společné části MZ
  Cílem semináře je seznámit účastníky s koncepcí testů pro jednotnou přijímací zkoušku a maturitní zkoušku a s obecnými charakteristikami didaktického testu (vlastnosti validního testu, analýza typů testových úloh, jejich specifika aj.).

Ke stažení

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat v Nastavení cookies. Další informace naleznete v sekci Informace o zpracování údajů na webu.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.