Následující přehled specifikuje, jak je žák v dílčích bodech schopen zpracovat téma s ohledem na požadovaný slohový útvar v písemné práci.

 • popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, děj apod.;
 • popsat a / nebo představit sebe i druhé;
 • popsat pocity a reakce, např. libost / nelibost, souhlas / nesouhlas, překvapení, obavu;
 • vyjádřit názor / postoj a morální stanovisko, např. omluvu, lítost;
 • vyjádřit vlastní myšlenky;
 • vyjádřit úmysl, přání, žádost, prosbu, nabídku, pozvání, doporučení apod.;
 • zdůvodnit určité činnosti a / nebo skutečnosti;
 • vysvětlit problém a / nebo navrhnout řešení problému;
 • vysvětlit a / nebo zdůraznit, co považuje za důležité;
 • sdělit / ověřit si informace a zprávy;
 • požádat o informace;
 • shrnout a / nebo využít předložené faktografické informace;
 • zeptat se na názor, postoj, pocity, problém apod;.
 • zodpovědět jednoduché dotazy.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo