Běžným typem textu, se kterým se žák může setkat v písemné práci, je dopis (formální / neformální), článek apod. Text odpovídá požadovanému typu, pokud splňuje všechny stanovené charakteristiky (je dodržena jeho forma, slohový útvar, funkce apod.).

Charakteristika textu
Forma typ textu / žánr, např. dopis, článek
Slohový útvar např. popis, výklad
Organizace rozložení (layout) textu, sled myšlenek a informací
Funkce účel / cíl (kombinace cílů), např. popsat, požádat, pozvat, informovat přesvědčit


Charakteristika komunikačních situací, oblastí užívání jazyka a tematických okruhů

Požadovaný písemný projev se vztahuje ke konkrétním a běžným tématům a situacím, se kterými se žák může setkat v každodenním životě. Témata a situace se týkají oblasti osobní (vztahy, bydlení, cestování, zábava, koníčky apod.), veřejné (služby, společenské události apod.) a vzdělávací (výuka, účast na jazykovém kurzu apod.).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo