Zadání úlohy definuje, jaký typ textu má žák zpracovat a na jaké téma, kdo je očekávaným příjemcem (čtenářem) textu a jak má být text dlouhý. Zadání může navíc obsahovat dílčí požadavky, tj. body zadání, které má pisatel do své práce nejen zahrnout, ale i účelně a v odpovídající míře detailně rozpracovat.

Z následující ukázky zadání je zřejmé, co je na žákovi požadováno a co má hodnotitel posuzovat.

charakteristika zadani 1

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo