Didaktický test se skládá ze dvou subtestů - ze subtestu poslech a subtestu čtení a jazyková kompetence.

POSLECH ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE POVOLENÉ POMŮCKY
40 minut 60 minut psací potřeby

Poslechový subtest trvá 40 minut. Subtest čtení a jazyková kompetence trvá 60 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny. Žáci mohou používat během testování pouze psací potřeby.

Žáci nejprve řeší poslechový subtest, následně pak subtest čtení a jazyková kompetence.

Žáci pracují s testovým sešitem, do kterého mohou vpisovat odpovědi nebo si dělat poznámky, a se záznamovým archem, do kterého zaznamenávají odpovědi. Na titulní straně testového sešitu je uvedeno, jak postupovat při práci s testovým sešitem a při řešení testových úloh, kam a jak zapisovat řešení, jaké bodování je použito, jaký je vymezený čas na řešení úloh, jaké pomůcky je povoleno používat během testování apod.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo