Na základě kritérii pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce, která jsou součástí Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanoví ředitel školy nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Minimální počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není vymezena.

Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Každá škola, resp. její ředitel, zveřejňuje jeden seznam společný pro všechny maturanty dané školy v daném školním roce. Každý žák musí mít možnost vybrat si ze školního seznamu jakýkoliv titul, jeho volbu nelze omezovat ohraničením seznamů pro jednotlivé třídy. Školní seznam je pouze jeden a je společný pro celou školu.

Ze školního seznamu si žák v souladu s Katalogem požadavků vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání. Školní seznam literárních děl musí být sestaven tak, aby umožňoval žákovi dodržet kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce uvedená v katalogu požadavků. Pro jarní zkušební období žák odevzdá vlastní seznam do 18. května (pokud žák již odevzdal seznam do 31. března, nemusí jej znovu odevzdávat, má však možnost jej změnit) a do 25. července 2020 pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům ze školního seznamu.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Celkový počet děl v seznamu žáka Oblast min. počet
Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama*. Seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.
*Drama je specifickým literárním druhem bez ohledu na to, zda se jedná o drama veršované či psané prózou.

Příprava zadání k ústní zkoušce

Pracovní listy připravuje předmětová komise školy, která je může zajistit následujícími třemi způsoby:

  1. předmětová komise školy připraví kompletní pracovní list;
  2. předmětová komise školy převezme kompletní pracovní list z banky pracovních listů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (banka je uložena v knihovně IS CERTIS);
  3. předmětová komise školy využije pracovní list z banky pracovních listů k vývoji vlastního pracovního listu.

Pravidla pro vývoj pracovních listů

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo