Pro vývoj pracovních listů platí tato základní pravidla

  • Nelze měnit strukturu zkoušky.
  • Výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, který je zadáním zkoušky.
  • Mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu může, ale nemusí být souvislost. Škola rozhoduje, zda použije pracovní list se souvislostí obou výňatků, či bez souvislosti, případně bude kombinovat obě možnosti.
  • Rozsah pracovního listu nepřesáhne rozsah dvou stran formátu A4 (měřítko: písmo Times New Roman, velikost 11, řádkování jednoduché), minimální rozsah není stanoven.
  • O rozsahu pracovního listu rozhoduje také funkčnost daných výňatků.

Důležitá informace k využití stávajících pracovních listů

Vzhledem k tomu, že revize ústní zkoušky nemění podstatu zkoušky, zkouška se pouze zpřesňuje a konkretizuje, je možné využít stávající pracovní listy, a to následujícími způsoby:

1. Pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s obecnou strukturou zkoušky,
může s nimi pracovat beze změn.
S jednotlivými částmi zkoušky bude žák před konáním maturitní zkoušky seznámen prostřednictvím různých informačních zdrojů (Maturitní zpravodaj, www.maturita.cermat.cz, facebookový profil Udělám maturitu).
2. Pokud v minulých maturitních ročnících učitel preferoval pracovní listy s rozpracovanou strukturou zkoušky, může volit mezi následujícími rovnocennými možnostmi:

a) s pracovním listem bude pracovat beze změn, pouze zkontroluje, zda jsou zastoupeny otázky zaměřené na všechny dílčí části zkoušky, které jsou předmětem hodnocení, v adekvátním pořadí;

b) při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu a k nim obecnou strukturu zkoušky [PDF, 88 kB] bez konkrétních otázek (stačí jedna kopie pro všechny žáky, která bude k dispozici na potítku);

c) při maturitní zkoušce dostane žák z původního pracovního listu pouze výňatky z uměleckého a neuměleckého textu a k nim nově rozpracovanou strukturu zkoušky s konkrétními otázkami vztahujícími se ke konkrétnímu výňatku.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání | © 2019 Všechna práva vyhrazena
Textová verze | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Evropská unie logoEvropské strukturální fondy logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy logo